A zene által jobban megnyílunk Isten előtt

Orgonát avattak Visában

 

Hosszú évek hallgatása után újra eredeti hangján szól a visai református templom orgonája. Az alig több mint 400 lelkes közösség június 26-án hálaadó istentisztelet keretében köszönte meg Istennek, hogy a zsoltárokat újra hangszeres kísérettel tudják énekelni. Az istentiszteleten Tóth Árpád, a Kolozsvári Református Egyházmegye főjegyzője végzett liturgiai szolgálatot, Kató Béla püspök hirdetett igét az I. Sám 18,10-11 alapján.

A zene által jobban megnyílunk Isten előtt

A püspök igehirdetésében felhívta a figyelmet arra, hogy ma sokkal kevesebbet éneklünk, mint elődeink, akik minden élethelyzetben énekkel örültek, mondtak hálát, vagy szomorkodtak. A zene sokkal inkább meg tudja szólítani a lelket, mint a szó. A Sámuel könyvéből felolvasott bibliai szakaszban Saul királynak a lelke lett beteg. A környezete segíteni akart rajta, azonban nehéz azon segíteni, akinek az elméje elborult. A királyi udvar Dávidot fogadta meg, akinek hárfajátéka megnyugtatta Saul lelkét, megvidámult tőle.

A zene által jobban megnyílunk Isten előtt

A zene jótékony hatását az is bizonyítja, hogy ma terápiás eszköz. Luther Márton szerint a zene Isten legnagyobb ajándéka. A református egyházban is nagy szerepe van, megtöri a bűnös gondolatok sorát. Abban a zenében, amit Dávid játszott, Isten volt ott. Templomainkban is különös jelentősége van a zenének.

Dávid azonban, akármilyen szépen játszott a hárfán, nem tudta meggyógyítani Sault. A keresztyén embernek a zene mellett a bűnbocsánatra is szüksége van. Azt, ami Isten és ember között történik semmi nem tudja helyettesíteni. A bűnbocsánat egyenes következménye, hogy Isten felszabadít. A zene abban tud segíteni, hogy az ember jobban megnyíljon Isten előtt. Saulon csak az segített volna, ha visszatér ahhoz, akitől eltért, bocsánatot kér. Kató Béla igehirdetése végén felhívta a gyülekezet figyelmét arra, hogy se orgonahang, se gyógyszerek nem helyettesíthetik az Istennel való kapcsolatunkat, a hozzá való visszatalálás csak rajtunk múlik.

A zene által jobban megnyílunk Isten előtt

Igehirdetés után Sógor Sándorné nyugalmazott kántor szólaltatta meg az orgonát, amelyet Albert József kolozsvári orgonarestaurátor hozott helyre. Tóth Árpád egyházmegyei főjegyző köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az éneklés csodálatos lehetőség a gyülekezet számára, amely által mások is bekapcsolódhatnak az istentiszteletbe.

Kovács-Szabó Levente visai lelkipásztor beszámolójában elmondta, hogy az orgona 95 százalékát javítani kellett. A műemlék orgona restaurálása több mint két évet tartott, a munkálatokat Zsuk Polgármesteri Hivatala is támogatta. A lelkipásztor szerint imádkozni szavak nélkül is lehet, az orgona hangjával, ezután ez a lehetőség is nyitva áll a gyülekezet számára.

A zene által jobban megnyílunk Isten előtt

Köszöntések során a település ortodox lelkésze a két közösség közötti jó viszonyról beszélt, a község újonnan megválasztott polgármestere pedig további támogatásáról biztosította az egyházközséget. Lovász Ferenc gondnok köszöntő szavai után a gyülekezet ifisei a 100. Zsoltárt énekelték el, ezzel is színesebbé téve az ünnepséget. 

 

Kiss Gábor