A vallásszabadság évét ünnepli idén a Magyar Unitárius Egyház

Számos rendezvénnyel, változatos programokkal ünnepli idén a 1568-as tordai országgyűlés és a vallásszabadságot kimondó törvény 450. évfordulóját a Magyar Unitárius Egyház. Az idei évre szóló terveket, eseményeket sajtótájékoztatón ismertették az egyház elöljárói január 9-én, Kolozsváron, amelyen Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök a vallásszabadság évének nyilvánította 2018-at.

A vallásszabadság évét ünnepli idén a Magyar Unitárius Egyház

A közös erdélyi ünneplésre fekteti a hangsúlyt rendezvényei megszervezésekor az unitárius egyház – derült ki a keddi sajtótájékoztatón. Amellett, hogy minden unitárius gyülekezetben megemlékeznek és ünnepelnek, más felekezetűekkel, erdélyiekkel, magyarokkal és a világ különböző pontjain élő keresztyénekkel együtt szeretnének a vallásszabadság eszméje előtt tisztelegni.

A vallásszabadság évét ünnepli idén a Magyar Unitárius Egyház

„A vallásszabadság törvénye Erdély egyik legértékesebb szellemi kincse. Azt ezt szavatoló 1568-as törvény 450. évfordulójának megünneplése lehetőséget nyújt nekünk arra, hogy tudatosítsuk ezt az értéket” – mondta el Bálint Benczédi Ferenc püspök. Rámutatott: „a Magyar Unitárius Egyház ettől a dátumtól számítja intézményi létét, így ez az esztendő egyben a közösség négy és fél évszázados évfordulója is. A vallási türelem eszméjéből és az erdélyi felekezetek több évszázados békés együttélésének példájából erőt és hitet meríthetünk a jövő kihívásainak leküzdésére. Ebből a szempontból e kettős értelemben vett ünnepi év lehetőség arra is, hogy hazai és nemzetközi szinten egyaránt felhívjuk a figyelmet a vallás szabad gyakorlásának áldásos hozadékaira.”

A vallásszabadság évét ünnepli idén a Magyar Unitárius Egyház

Kovács István közügyigazgató a szabad vallásgyakorlás kihirdetésének egyediségét hangsúlyozta, hiszen a világon először Erdélyben mondták ki azt, hogy minden közösséget megillet a szabad prédikátorválasztás joga. Elmondta: ezt a nagy szellemi kincset méltóképpen akarják megünnepelni, az emlékezésen túl pedig visszaásnak a gyökerekhez, hogy az akkori eszmeiség segítsen a jelenben. „Idén közösen mutassuk fel, hogy ma is lehet így viszonyulni a ma dolgaihoz. 1568 szellemiségéhez csak akkor méltó az emlékezés, ha ezt együtt tesszük” – jelentette ki a sepsiszentgyörgyi lelkipásztor. Elhangzott, hogy előterjesztés keretében kezdeményezik, hogy Magyarország Országgyűlése, valamint Románia Parlamentje és az Európai Parlament méltassa a tordai ediktum korszakalkotó jelentőségét, és január 13-át nyilvánítsa a vallásszabadság emléknapjává.

A vallásszabadság évét ünnepli idén a Magyar Unitárius Egyház

Farkas Emőd főgondnok az idei éve kezdeményezéseinek bemutatásakor elmondta: 450-szer unitárius cím alatt ünneplik meg az egyház fennállását. Kifejtette, hogy a jubileumi évben pótolni szeretnék az elődök merész álmait, amelyek a huszadik század katasztrófái miatt nem valósulhattak meg. Év végén szobrot állítanak Dávid Ferencnek Sepsiszentgyörgyön és Kolozsváron, számos műemlék templom és épület mellett megújul a kolozsvári unitárius püspöki ház is, amely a Vallásszabadság Házaként nyílik meg a tágabb közönség előtt, múzeumot, valláskutató központot, konferenciaközpontot, közösségi teret alakítanak ki benne. A felekezet továbbra is nagy hangsúlyt fektet az oktatásra, iskolái fenntartása mellett öt új óvodát, bölcsődét épít, emellett egyetemes unitárius találkozót szerveznek Szejkefürdőn, de zarándoklatokon is találkozhatnak a hívek, valamint ünnepi kiadványok, kötetek jelennek meg a jubileumon.

A vallásszabadság évét ünnepli idén a Magyar Unitárius Egyház

Gyerő Dávid főjegyző az ünnepség nemzetközi voltát vázolta: „A mi közösségünk is része annak a nemzetközi hálózatnak, amely a világon élő unitáriusokat egybekapcsolja. Az év folyamán ezek a közösségek velünk ünnepelnek majd. A nagy-britanniai és amerikai unitáriusokkal évszázados kapcsolatokat ápolunk, amely jelen pillanatban a száznál is több testvér-gyülekezeti viszonyban valósul meg a leglátványosabban. Ezt a partnerséget szeretnénk kiegészíteni olyan teológiai, vallási párbeszéddel, amely a különböző kultúrájú, de vallásilag hasonlóan gondolkodó személyek kölcsönös gazdagítását célozza meg.” A főjegyző elmondta, január 14-én világszerte a vallásszabadságról fognak szólni az istentiszteletek, a világon élő unitáriusokat tömörítő Unitáriusok és Univerzalisták Nemzetközi Tanácsa (ICUU) pedig idén egész éves teológiai párbeszédsorozatot kezdeményez, amely a 450 éves tordai határozat szellemében kíván a jelen kihívásaira és problémáira reflektálni.

A vallásszabadság évét ünnepli idén a Magyar Unitárius Egyház

A jubileumi évet január 13-án nagyszabású felekezetközi ünnepséggel nyitják meg Tordán, az erdélyi magyar és szász történelmi egyházak közös rendezvényeként, de jelen lesznek a román egyházi és politikai elöljárók is. Ezt előzi meg január 12-én, Kolozsváron Alan Williams brit unitárius zeneszerző Híd menny és föld között című kvartettjének bemutatója, amelynek ihletője a 450 éves törvény.

 

Fotó: Kiss Gábor

Szöveg: Berekméri Gabriella