A templomszentelés hetedik évfordulója Baróton

A templomszentelés hetedik évfordulója Baróton 2007 óta Baróton a református egyházközség július első vasárnapján a gyülekezet napját ünnepli. Az alkalmon Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét. Az egyházközség a templom felszentelésének évfordulóját (2006. Július 2.) ünnepli minden évben.

A helybéli gyerekek és meghívott előadók verses-zenés ünnepi összeállítással szerepeltek a templomban. A Székely Hírmondó tudósítása szerint az ünnepi műsor nyitányaként a Zathureczky-kórus énekelte el a templomszentelés alkalmával betanult és azóta minden évben előadott Soli Deo Gloria című kórusművet. Moroianu Anna szavalata és a baróti Kájoni Consort régizene-együttes rövid előadása után ft. Csűry István püspök igehirdetése következett, majd a Barót testvérvárosából, Dabasról érkezett evangélikus kórus verses-zenés összeállításában Luther Mártonnak, a reformáció atyjának tevékenységét elevenítette fel. Bemutatták a Luther-rózsát, az evangélikus egyház jelképét, László Milán evangélikus lelkész pedig egy, az édesanyja által gobelin technikával készített Luther-rózsát ajándékozottKrizbai Imre baróti református lelkésznek.

Köszöntő beszédet mondott az évforduló alkalmából Lázár-Kiss Barna baróti polgármester, Bíró Béla Dávid, az erdővidéki református egyházmegye főgondnoka és Kálnoki Ferenc, a baróti egyházközség gondnoka. Az ünnepség a helybéli gyerekek és meghívott előadók verses-zenés összeállításával folytatódott, annak végén Krizbai Imre lelkész megemlékezett a nemrég elhunyt Bajtai Erzsébetről is, Füzes Oszkár nagykövet nemrég elhunyt feleségéről, akit nemzetes asszonynak nevezett. Emlékére a presbitérium koszorút helyezett el a templom bejáratánál található emlékműnél. A templomszentelés évfordulójára rendezett ünnepség a himnuszok eléneklésével, majd az altemplomban megtartott szeretetvendégséggel zárult. 

 

A teljes beszámoló a Székely Hírmondó oldalán olvasható.

Fotó: Székely Hírmondó