A templom csendjében Isten üzenete hangzik

Megújult a váralmási református templom


Templomának megújulásáért adott hálát a váralmási református közösség szeptember 20-án délben. Az ünnepi istentiszteleten, amelyen Kántor Csaba, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese hirdette az igét, a környékbeli lelkipásztorok is részt vettek.

A templom csendjében Isten üzenete hangzik

130 éves temploma újult meg hosszú idő után a váralmási református közösségnek. Váralmás református népéből, a nyilvántartott 180 egyháztagból már csak 80-an laknak a faluban, mégis zsúfolásig telt a vasárnapi hálaadó istentiszteleten a templom. Nem csak a váralmásiak, hanem az innen elszármazottak, az ortodox gyülekezet képviselői és a holland vendégek is együtt örültek a gyülekezettel.

A templom csendjében Isten üzenete hangzik

Kántor Csaba egyházkerületi főjegyző a 100-ik Zsoltár alapján hirdette az igét. Elmondta, hogy ezen a napon azért gyűltek össze Isten házában, hogy hálát adjanak, hogy Isten megáldotta és megtartotta ezt a hajlékot. A hálát azonban csak az tudja átélni, aki vágyik Isten házába. Ahhoz, hogy egész életünkkel Istent dicsőítsük, azt kell átéreznünk, amit a Zsoltár így fogalmaz meg: Ő alkotott minket, az Övéi vagyunk. A püspökhelyettes szerint csodálatos megtapasztalás ez, amelyről nem szabad megfeledkezni, és másokkal is meg kell osztani. Hálaadásunkat pedig szintén a Zsoltár szavaival tudjuk megfogalmazni: jó az Úr, örökké tart szeretete.

A templom csendjében Isten üzenete hangzik

Kántor Csaba szerint biztatás és bátorítás is van az igében. Bár Erdély szerte sok gyülekezet lélekszáma csökken, itt-ott templomok falai romlanak le, és ez szomorúságra ad okot, mégis Isten örömmel tölti be a szívünket, mert azt mondja, hogy hűsége nemzedékről nemzedékre való, hiszen az Övéi vagyunk, és soha nem hagy magunkra. A hálaadás másik alapfeltétele a Zsoltár szavai szerint így hangzik: szerelmetesek a te hajlékaid. A püspökhelyettes szerint ezt csak az a közösség tudja megfogalmazni, amelyiknek élő hite van, amelyik ki tudja mondani, hogy szereti az Urat. Kántor Csaba szerint a templom ma már sok mindennek lehet a helyszíne, arra kérte a gyülekezetet, hogy tartsák meg és arra használják, amire Isten elrendelte, az Istennel való találkozásra. A főjegyző szerint még akkor is, ha csak egyedül vagyunk a templomban, más ez a hely, más a templom csendje, mint minden más csend, mert itt a némaságban is megszólal Isten üzenete: Jó az Úr, örökkévaló kegyelme, nemzedékről nemzedékre való az Ő hűsége.

A templom csendjében Isten üzenete hangzik

Az ünnepi istentisztelet folytatásában Vincze Minya István, a Kalotaszegi Református Egyházmegye esperese szólt a gyülekezethez. Köszöntőjében elmondta, hogy bár valamikor 800 lelkes volt a gyülekezet lélekszáma, ma már ennek csak a töredéke lakik a faluban, és Isten mégis csodálatosan működik, hiszen nem azért rendelt ide lelkipásztort, hogy virrasszon a gyülekezet felett, hanem, hogy templomot, iskolát, parókiát újítson. Az esperes megköszönte a lelkipásztor 37 éves gyülekezetben történt szolgálatát is, és Isten erejét kívánta, hogy tudja azt folytatni.

A templom csendjében Isten üzenete hangzik

A beszédek során köszöntötte a gyülekezetet a román ortodox gyülekezet nyugdíjazott lelkipásztora, a község polgármestere, valamint a Szilágy megyei RMDSZ részéről Gáspár Attila is. Az istentiszteleten szolgált a gyülekezet kórusa, Ambrus Evelin és Ambrus Brigitta, valamint a Gáspár család, akik citerával tettek bizonyságot a gyülekezet előtt.

A templom csendjében Isten üzenete hangzik

Magyar Imre lelkipásztor elmondta, hogy 2008 tavaszán fogtak neki a templom javításához, a templom falán jelentkező repedéseket javították ki, valamint átkötötték a falakat kívül és belül acélsodronnyal. A szakvélemény szerint azért volt erre szükség, mert a templom mellett halad el egy igen forgalmas út. Az idősebb egyháztagok azonban azt mondogatták, hogy a második világháborúban a németek a visszavonulásuk során a templom közelében lévő hidat felrobbantották, és emiatt jelentek meg repedések a falon és gyengült meg a fundamentum. A lelkipásztor kiemelte, hogy Isten mindig csak annyi munkát adott nekik, amennyit a gyülekezet elbírt.

A templom csendjében Isten üzenete hangzik

A templom belső és külső felújítása után a gyülekezet kicserélte az ablakokat, a mennyezet újravakolása, a tetőszerkezet felújítása és a cserepek kicserélése. Megújult ugyanakkor kívül-belül a parókia és a gyülekezeti ház is, valamint elkészült a templom körüli kerítés egy rése is. A munkálatokat a Szilágy megyei tanács, Dávid Pál cégtulajdonos, a váralmás határában működő gyalui kőkitermelő, a Vallásügyi államtitkársás és az Erdélyi Református Egyházkerület támogatta. A munkálatokban ugyanakkor a gyülekezet is részt vett közmunkával, a nőszövetség gondoskodott a munkások étkeztetésével, ugyancsak a gyülekezet takarította ki a templomot.

 

Fotó és szöveg: Kiss Gábor