A templom a menny nagykövetsége

Felszentelték Sepsiszentgyörgy negyedik református templomát

 

Hat évvel az alapkő letétele után felszentelték a Sepsiszentgyörgy Gyöngyvirág utcai gyülekezet templomát. Augusztus utolsó vasárnapján, újkenyér ünnepén nem csak a templom, hanem a templom előtti téren felállított sátor is zsúfolásig telt, Sepsiszentgyörgyről, a környéken lévő falvakból és más városokból egyaránt érkeztek az örömünnepre.

A templom a menny nagykövetsége

A régi hagyományokhoz híven keresztelővel kezdődött az ünnepi alkalom, amelyen Kató Béla püspök saját unokáját áldotta meg. Keresztelési prédikációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy egy templomszentelésnek ez a lényege: legyenek gyerekek, akiket megkeresztelhetnek. A keresztség biztonság, fogódzó, amelyben bármikor megkapaszkodhatunk.

Bancea Gábor helybéli lelkipásztor liturgiai szolgálata után Kató Béla püspök a 84. zsoltár alapján hirdette az igét. Prédikációjában elmondta, míg minden más templomban újzsenge vasárnapját ünneplik, Sepsiszentgyörgyön más termésért adnak hálát. A püspök szerint az élő Isten utáni vágyakozás határozza meg az ember életét, a templomban pedig Isten közelségét és jelenlétét érezzük meg, hiszen ez az Ő lakóhelye. Van, akinek a templom csak szép díszlet, amelyet életünk különböző eseményeihez kölcsönveszünk. De boldog az az ember, aki átélheti azt az ünnepi pillanatot, amikor Isten jelen van az életében, ő pedig meg tud jelenni az Úr színe előtt. Ez a templom Isten dicséretének, az imádságnak a helye lesz, így tudunk győzni a gonosz felett. Ennek a templomnak nagykövetségnek kell lennie, a mennyek országának követségi helyének. A követségek azon állam törvényei szerint működnek, amelyek kiküldték őket, így a mennyek országának parancsolatainak kell ebben a templomban érvényesülniük. Ez a templom ugyanakkor szülőotthon kell hogy legyen, az újjászületés helye. Emellett legyen élelmiszerbolt: az ige eledelét kell itt osztani. A templom legyen az igazság palotája – aki ide bejön, az hallja meg, és tanulja meg, hogy mi Isten igazsága.

A templom a menny nagykövetsége

Bancea Gábor lelkipásztor köszöntőbeszédében hangsúlyozta: a templom a szívünkben épül fel, ha ott nem születne meg, akkor ez az épület sem készült volna el. A templomra az embernek van szüksége, de azt is fontos tudatosítani magunkban, hogy bármit is teszünk, haszontalan Isten áldása nélkül. A lelkipásztor kiemelte: nagy kegyelem, hogy a reformáció 500. évében épülhetett fel a templom, ezzel is azt üzenik, hogy 500 év múlva is lesznek ezen a vidéken reformátusok.

Victor Opaschi vallásügyi államtitkár szimbolikusnak nevezte, hogy az 500 éves évfordulón szentelik fel a templomot, Balogh Zoltán Magyarország emberi erőforrások minisztere levelében – amelyet Sipos Zoltán gondnok olvasott fel – arra emlékeztetett, hogy fel kell fedezni az Isten által teremtett lehetőségeket. Brendus Réka, a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezető helyettese szerint ezt a templomot erős alapra építették, és bizonyítja, hogy az egyház megtartó erő. Az építéshez kell egy erős ország is, Magyarország Kormánya ezért is nyújt segítséget, ezt pedig szolgálatnak tekinti. Csige Sándor Zoltán csíkszeredai vezető konzul beszédében kitért arra, hogy a templom az a hely, ahol az ember megtapasztalhatja, hogy nem csak kenyérrel él az ember.

A templom a menny nagykövetsége

Antal Árpád András sepsiszentgyörgyi polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy a templom tulajdonképpen akkor épült meg, amikor a közösség megfogalmazta ebbéli igényét, minden más csak a következménye ennek. A polgármester kijelentette: aki a protestáns etikában nő fel, azt a Balkán sosem tudja bekebelezni.

Incze Zsolt György, a Sepsi Református Egyházmegye esperese elmondta: ez a gyülekezet tulajdonképpen a második templomát építette fel, miután levált a belvárosi gyülekezetről. Ft. Szabó Lajos kanonok azt kívánta a gyülekezetnek, hogy olyan mértékben használják ki a templomot, hogy rongyossá koptassák.

Domokos Ferenc gyülekezeti főgondnok beszédében Istennek adott hálát, hogy támogatta templomépítő elhatározásukat. Zakariás Attila építész köszöntése után Dézsi Zoltán egyházkerületi főgondnok hangsúlyozta, hogy Istennel erőnkön felüli terveket tudunk megvalósítani. Az elmúlt fél évezredben közel került hozzánk az ige, édesebb lett az anyanyelv, magyarabb a szó, erősebb a szabadságvágy, és még közelebb került lelkünkhöz a haza. Sepsiszentgyörgy negyedik gyülekezete bebizonyította, hogy csak együtt, a közös gondolkodás és cselekvés révén lehet jövőnk.

A templom a menny nagykövetsége

A köszöntő szavak után az úrvacsora sákramentumát is kiosztották a népes gyülekezetnek, ágendai szolgálatot Sánta Imre bikfalvi lelkipásztor végzett. Istentisztelet után a templom udvarán tartottak szeretetvendégséget.

 

Kiss Gábor