A reformáció erdélyi bölcsőhelyei – konferenciát tartanak Nagyenyeden

Az idén májusban megrendezett jubileumi konferenciához hasonlóan október 22-24. között újabb rendezvények várják Nagyenyedre az érdeklődőket. A reformáció 500. évének jegyében zajló eseményen a protestáns oktatás évszázadait bemutató tudományos előadások, kiállítások, könyvbemutatók gazdagítják a programkínálatot a Nagyenyedi Református Egyházmegye és a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, valamint egyházközségek, oktatási intézmények és a megye magyar civil szervezeteinek szervezésében.

A reformáció erdélyi bölcsőhelyei – konferenciát tartanak Nagyenyeden

A rendezvénysorozatot október 22-én istentisztelettel indítják, majd megnyitják Fehér megye XX. századi protestáns képzőművészeinek szépművészeti kiállítását. A kollégium udvarán fotókiállítás is lesz. Október 23-án, hétfőn oktatási reform, emlékezés és könyvkultúra témakörben tartanak előadásokat, ezeket könyvbemutatók követik. Szó esik majd az 1956-os események jelentőségéről, és testvériskolai megállapodást ír a Hajdúnánási Református Iskola és a Bethlen Gábor Kollégium. A rendezvény keretében megnyitják a Dokumentációs Könyvtár kiállítását is.

Október 24-én az Oktatás és iskolai könyvkultúra a reformáció és felvilágosodás korában című előadás indítja a programot, majd A református kollégiumok iskolatörvényei, Tankönyvek a nagyenyedi kollégiumban a 18. század közepén, valamint Teleki József könyvadományának iskolai kiadványa címmel tartanak előadásokat. Ezeket követik a Bod Péterről és a nagyenyedi oktatásról, a kolozsvári és marosvásárhelyi kollégiumokban történt felvilágosodásról, valamint az iskolai fabulákról szóló előadások. Az előadások harmadik témaköre A protestáns oktatás hatástörténete 19-21. században címet viseli, a negyedik témakör a Könyv, prédikáció, tanítás cím alatt zajlik majd. A fenti előadásokkal egy időben, a Bethlen kollégium dísztermében tartják a Megyei Pedagógus Konferenciát Reformáció, oktatás, szórvány, nemzeti identitás címmel. Az előadásokon a megye mintegy 100 tanára beszélgetnek a reformációtól eltelt 500 éves tapasztalatról. A két rendezvény előadásainak tanulmánykötetben való megjelenését a Kolozsvári Protestáns Teológia Egyháztörténeti tanszéke támogatja.

A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Reformáció Bizottság, a Bethlen Gábor Alap, az Erdélyi Református Egyházkerület, a Gyulafehérvári és Nagyenyedi Református Egyházközségek, a Nagyenyedi Református Egyházmegye, a Bethlen Gábor Kollégium és Alapítvány, a Fehér Megyei Pedagógusok Továbbképző Intézete, a Nagyenyedi Református Egyházmegye Ifjúsági, Presbiteri, Nő- és Lelkészértekezleti Szövetségei, az RMDSZ Fehér Megyei Szervezete, a Dr. Brendus Gyula és Dr. Szász Pál Egyesületek, a Bod Péter Alapítvány, Gyulafehérvár Municípiuma, valamint Fehér Megye Tanfelügyelősége támogatja.

 

A részletes program innen tölthető le.