A reformáció 500. évfordulóját ünnepelték Zsobokon

Egész napos program várta a zsoboki gyülekezetet október 29-én, vasárnap a reformáció 500. évfordulóján szervezett rendezvényre. Az istentisztelet ünnepi keretek között zajlott, amelyen megközelítőleg 250 zsoboki vagy innen elszármazott vendég jelent meg. Kicsik és nagyok, fiatalok és idősek is kaptak szerepet, hogy leróják tiszteletüket – gitáros éneklés és versmondás is volt. 

A reformáció 500. évfordulóját ünnepelték Zsobokon

Az ünnepi istentiszteletet Erdélyi László nyugalmazott lelkipásztor, Zsobok szülötte tartotta a Róm 1,16–17 alapján. A kiválasztott ige mentén haladva kijelentette, hogy az evangélium hirdetése mindannyiunk feladata, továbbá, hogy a reformáció nagy hozadéka az anyanyelvű Szentírás. „Hiszel az evangélium erejében?” – kérdezte a lelkipásztor. „Olvasod az igét? Áthatott téged az evangélium? Megváltoztatott? Az evangélium a te hitednek az alapja?” – tette fel további kérdéseket az igehirdető. A hitből élő ember az igaz ember. Ezt a hitet fedezték fel és ragadták meg a reformátorok, erre a hitre építettek, és ez a hit tartotta meg őket minden üldöztetés és kísértés közepette. Végül arra szólította fel a híveket, hogy kérjék el, és ragadják meg ők is ezt a hitet, amely Isten ajándéka. Az istentiszteleten okleveleket osztottak ki a presbiterek számára, akiknek így köszönték meg az egyházért tett áldozatos munkájukat, majd Tímár Sára népdalénekest hallgathatta meg a gyülekezet.

A reformáció 500. évfordulóját ünnepelték Zsobokon

Az ünnepi istentisztelet után kopjafát avattak, amelyet Gál Potyó István zsoboki faragómester készített. Gál Máté István, egyházközségünk főgondnoka Zsobok reformációjáról beszélt, ezt követte egy idős asszonytestvérünk és egy konfirmandusunk verses bizonyságtétele. Ez alkalomra a zsoboki nőszövetség tagjai két gyönyörű varrottas falvédőt is készítettek. A bibliakiállítás megtekintése után énekelve vonultunk fel a művelődési házhoz, ahol bográcsban készült finom ebéd és kürtőskalács várta a vendégeket. Ebéd után a fiatalok előadása következett. Humorosan, de kellő komolysággal adták elő a reformációhoz vezető főbb történéseket, amelyek végül elvezették Luthert a 95 tétel kifüggesztéséhez. A fiatalok előadását követte Tímár Sára népdalénekes és Halászi Lehel népzenész közös koncertje. A koncert előtt Tímár Sára a református népi énekekről tartott előadást. A régi, népi hangszerek kicsit visszavezettek az időben, mintha elődeink éneklését hallottuk volna. Ráadásként egy gyönyörű moldvai esti imát is megtanulhatott a gyülekezet.

A reformáció 500. évfordulóját ünnepelték Zsobokon

Így 500 év távlatából nehéz megérteni, hogy mit is köszönhetünk Luher Mártonnak és Kálvin Jánosnak: életüket nem féltve vitték véghez azt, amiben igazán hittek, és amire az Isten vezette. Örökre hálásak lehetünk áldozatos munkájukért.

Simon Luca