A reformáció 500. évfordulóját ünnepelték Észak-Amerikában

Magyarország miniszterelnöke és az országgyűlés elnöke fővédnökségével, Balog Zoltán miniszter, a dunamelléki, az erdélyi és az amerikai református püspökök, kanadai és egyesült államokbeli lelkészek és egyháztagok jelenlétében, valamint lutheránus, baptista, presbiteriánus meghívottak részvételével a reformáció ötszáz éves évfordulóját ünnepelték meg Észak-Amerikában. „A megújulás lendülete” mottóval sorra kerülő rendezvényre és gyülekezeti napra jelképesen a pünkösdöt és a nemzeti összetartozás napját követő időszakban került sor. Szimbolikus volt a helyszín kiválasztása is: a két országot elválasztó csodálatos isteni alkotás, a Niagara-vízesés kanadai oldalán található település, Niagara Falls karmelita kolostora. A résztvevők az alábbi zárónyilatkozatot fogadták el:
 
Zárónyilatkozat
 
Mi, a világ minden pontjáról összegyülekezett protestáns egyházak képviselői, ezennel kifejezésre juttatjuk:
  • Isten iránti hálával tekintünk a Reformáció 500. évfordulójának megemlékezésére és megünneplésére, mely lehetőséget kínált a közös protestáns hit és együvé tartozás kifejezésére.Hálát adunk a Reformáció életmegújító hatásáért melyet magyar nemzetünkre gyakorolt.
  • Örömünket fejezzük ki a tekintetben, hogy a szétszakadozottság ellenére egyek vagyunk, hitünkben és magyarságtudatunkban pedig az egység munkálásának gyümölcseit tapasztaljuk. 
  • Jóleső érzéssel tekintünk a jelenlegi magyar kormány nemzetpolitikájára, ezen belül a diaszpórában élő magyar közösségekkel való törődésre és azon törekvésekre, melyek hosszú távon biztosítani kívánják a világ magyarságának fennmaradását és gyarapodását. 
  • Kifejezésre juttatjuk aggodalmunkat, együttérzésünket a Kárpát-medencében és azon kívül élő, nehézségekkel küzdő protestáns testvéreinkért és magyar közösségeinkért. 
  • E jeles ünnep alkalmából, mi a konferencia résztvevői elkötelezzük magunkat keresztyén hitünk folyamatos megújítására, az egység további munkálására, Krisztus iránti hűségünkre és Anyaszentegyházának építésére. 
Hitvalló elődeink példáját követve, reménységgel tekintünk a jövő felé, hogy az elkövetkező nemzedékek is örömmel fogják szolgálni Krisztus és a Reformáció ügyét. Soli Deo Gloria!
 
Niagara Falls, Kanada, 2017. június 9.

A reformáció 500. évfordulóját ünnepelték Észak-Amerikában