A Magyar Unitárius Egyház állásfoglalása a Református Székely Mikó Kollégium ügyében

A Magyar Unitárius Egyház főhatósági testületeként az Egyházi Képviselő Tanács felháborodással vette tudomásul a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium épülete visszaszolgáltatásának elutasítását.

A Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék döntése gyakorlatilag jogtipró újraállamosítást jelent, amely nem csak a református testvéregyházunkkal szembeni megnyilvánulás, hanem a többi erdélyi magyar felekezet számára is megalázó üzenet. Egyházaink az 1989. évi államhatalmi rendszerváltozás óta állhatatosan kérvényezik az állam által elkobzott ingatlanok teljes körű természetbeni visszaszolgáltatását, illetve az esetenkénti méltányos kárpótlásokat. A kezdeti felemás eredményeket az elmúlt években felváltotta a visszaszolgáltatási folyamat leállítása. A Református Székely Mikó Kollégium épületének újraállamosítása azt jelenti, hogy ezentúl a tulajdonjogilag rendezett javainkat sem tudhatjuk biztonságban, mert a magántulajdon és a közösségi vagyon sérthetetlenségét szavatoló jogállami alapelv érvényesülése kétségessé vált. 

Az Erdélyi Országgyűlés 1568-ban a világon először, addig sehol nem ismert mértékben foglalta törvénybe a lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jogot. A jubileumi év ünnepségeire keserű árnyékot vet a 450 éves szellemi és jogelvi örökséget hordozó egyházaink jogfosztása. Ennek jegyében, az együttérzésünk és tiltakozásunk újbóli kifejezésén túlmenően testvéregyházainkkal közösen kívánunk fellépni minden lehetséges fórumon igazságunk és tulajdonjogaink maradéktalan érvényesüléséért. 

 

Kolozsvár, 2018. november 23.

A Magyar Unitárius Egyház Egyházi Képviselő Tanácsa