A lelkipásztor Isten ajándéka – új igehirdetője van Udvarfalvának

Ünnepi istentiszteleten iktatták be Jakab István egykori galambodi lelkipásztort, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperesét új gyülekezetébe, Udvarfalvára. A vasárnapi, augusztus 20-i alkalmon színültig telt a helyi református templom, udvarfalvi és galambodi gyülekezeti tagok, szolgatársak, önkormányzati elöljárók jelenlétében családias, szeretettel telített ünnepélynek lehettek résztvevői az egybegyűltek.

A lelkipásztor Isten ajándéka – új igehirdetője van Udvarfalvának

Az istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét az Ef 4,11, illetve 1Kor 4,1–2 alapján. Az igehirdetőt Isten ajándékozza a gyülekezetnek – jelentette ki a püspök, majd hozzátette: fontos megértenünk, hogy Istennek szívügye az ember megváltása, ezért küldte el Jézus Krisztust közénk, azonban ezt hiába tette volna, ha ma nem lenne, aki Őt hirdesse. „Mi, akik igehirdetésre kaptunk megbízást, Jézus megváltó erejéről teszünk újra és újra bizonyságot” – mutatott rá. A lelkipásztor jelenléte a gyülekezetben éreztetheti a hívekkel azt, hogy Isten is köztük van, biztonságérzetet nyújt számukra. Az igehirdető legfontosabb tulajdonságaként a hűséget emelte ki: kitartást, állhatatosságot jelent, az ígéretek megtartását, az építkezés befejezését, a döntésekhez való ragaszkodást, áldozathozatalt. „Az a hű, aki hívő – ez a lelkipásztor legfontosabb jellemzője. Isten számít a szolgálatunkra, a most beiktatott lelkipásztor testvérem pedig ezen hű szolgák közé tartozik, Isten ajándékul küldte a gyülekezetnek” – hangsúlyozta a püspök.

A lelkipásztor Isten ajándéka – új igehirdetője van Udvarfalvának

Jakab István esperes az 1Kor 15,20.58 alapján szólt a gyülekezethez. Kijelentette: a lelkipásztornak nem a saját vélt bölcsességeit, meglátásait kell prédikálnia, hanem csakis Jézus Krisztust. „Krisztus nagykövetei vagyunk, ezért Őt kell prédikálnunk” – mutatott rá az esperes. A gyülekezet és igehirdető közötti kapcsolatot Pál apostol szavaival ábrázolta: szeretett testvéreim – megfogadta, hogy egy ilyen viszony kialakítására fog törekedni, hogy igazi krisztusi testvéri közösséget teremtsen, szeretettel teli légkörben éljék meg mindennapjaikat.

A lelkipásztor Isten ajándéka – új igehirdetője van Udvarfalvának

Jakab István Szabó Árpád nyugalmazott lelkipásztort váltotta Udvarfalván. Az iktatási ünnepség során ft. Kató Béla, illetve lelkipásztor testvérei is egy-egy igével áldották meg, amelyek jó tanácsként szolgáltak a munka újrakezdéséhez az új gyülekezetben.

Az ünnepségen Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusát dr. Farkas Balázs ideiglenes ügyvivő képviselte, köszöntőbeszédet mondott Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke, Faragó Csaba, a dunaharaszti testvérgyülekezet lelkipásztora, László Ildikó, Marosszentanna alpolgármestere, Domahidi Béla mezőbergenyei lelkipásztor, Nagy Sándor, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye főgondnoka, illetve Páll István helyi gondnok. Az eseményen a Reménység zenekar, az udvarfalvi ifjúsági csoport és a Hozsánna vegyeskar zenés szolgálatát, illetve Balázs Rozália szavalatát hallhatták az egybegyűltek.

 

Berekméri Gabriella