A lélek menedéke – teljes egészében megújult Gyalu református temploma

Kívül-belül megújult Gyalu református temploma a helyi gyülekezet, illetve a gyalui és megyei tanács segítségével, amelyért november 12-én adtak hálát. A hálaadó istentiszteletet az ünneplőbe öltözött helyi fiatalok énekes műsora, a gyülekezet kórusa, illetve szavalatok színesítették. 

Jelentős részben önerőből újult meg a gyalui templom és környezete. 📸 Kiss Gábor 

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke a 2Móz 25, 8 versei alapján hirdette Isten igéjét, amelyben Isten áldásának központi helyét hangsúlyozta. Felújulása után ez a templom szebb, mint valaha – jegyezte meg –, valami mégis hiányzik, ez pedig Isten áldása. Ezt az áldást együtt kell kérjük, hogy valóban újnak nevezhessük a templomot. A felolvasott ige a templomok elődjére, a Szent Sátorra utal, amelynek tervét Isten egykor Mózesre bízta. Ez a sátor isteni üzenet, amely Isten dicsőségét jelzi, ennek mintájára minden templom Jézusra, Isten jelenlétére, a vallási összetartozásra kell emlékeztessen – mondta a püspök. A Szent Sátor mintájára épült templomok ugyanakkor nem csak kövekből épültek az idők során, hanem az emberek lelkéből, belőlünk is, menedéket nyújtva a lelkünknek – egészítette ki.

„Tíz év kemény munkája van mögöttünk” – idézte fel az elmúlt időszakot Nyeste László Csaba, a Gyalui Református Egyházközség lelkipásztora. Mint elmondta, a szüntelen lelki munka mellett rengeteg más munkálat is folyt a templom körül: a felújítások a parókiával kezdődtek, amelyet négy évnyi munka után szenteltek fel, majd 2019-ben a parókia udvarán levő 100 éves csűrt is megújították. Ezt a kántori ház felújítása követte, majd a templom felújításának is nekifogtak, amely szintén négy évbe telt, majd a templom környezetét, az udvart is átrendezték. A lelkipásztor büszkén jelentette be, az elvégzett munkálatok 63 százaléka önerőből valósult meg, amelyért háláját és köszönetét fejezte, köszönetet mondott ugyanakkor az adományokért, illetve a helyi és megyei tanács bőkezű segítségéért, de külön köszönetét fejezte ki a presbiterek hozzájárulásáért. 

A hálaadó istentiszteleten a közösség konfirmandusai és vallásórásai is bekapcsolódtak a liturgiába énekekkel és imádságokkal. 📸 Kiss Gábor

„Az a legszebb templom, amelynek padjai telve vannak” – mondta Vincze Minya István, a Kalotaszegi Református Egyházmegye esperese köszöntő beszédében, ez a templom ma tehát különösen szép, tette hozzá. Elsősorban a gyalui református templomhoz fűződő ragaszkodását és szeretetét fejezte ki, majd szívből jövő háláját fejezte mindazoknak, akik a templom felújításához hozzájárultak.  

Gelu Topan, Gyalu polgármestere a község multikulturális jellegét hangsúlyozva örömét fejezte ki, hogy a templom megújulásához hozzájárulhatott a község vezetőjeként, Isten segítségét kérve az elkövetkezőkre. 

Okos Károly, Gyalu alpolgármestere kifejtette, a templomi munkálatok során lelkipásztorok, gondnokok és gyülekezeti tagok egymásra találását tapasztalta meg. A gyülekezet a folytonos épülés, szépülés, gyarapodás útján jár, amihez természetesen lelkes vezetőre és gyülekezeti tagokra, de legfőképpen Isten dicsőségére van szükség.  

Az istentiszteletre nem csak a gyülekezet, a templom is felöltötte ünnepi öltözékét. 📸 Kiss Gábor

A hálaadó istentisztelet végén Nyeste László Csaba, a Gyalui Református Egyházközség lelkipásztora egy, a templomot ábrázoló festményt nyújtott át a gyülekezetnek, háláját fejezve ki mindazért, amit templomukért tettek.