A Keskeny út Bikafalván esemény második napja

A Keskeny út Bikafalván esemény második napjáról sem maradt el a vakációs bibliahét. A gyermekek énektudásukat és bibliaismeretüket egyaránt megmutatták. Az énektanulás és a bibliai történet ismertetése után megtekintették az önkéntesek által előadott színjátékot.

Az aranymondás megtanulása után következett egy bevezető a méhészet fortélyaiba. A kitartó figyelem kifizetődő volt, a gyermekek ízletes uzsonnájukat fogyaszthatták el. A barkácsolás során a Szentírás szereplőinek ruháit készítették el. A vakációs bibliahét ezen napját énekléssel és imádsággal zárták a gyermekek az önkéntesekkel együtt.

A délutáni programok 16:00-tól kezdődtek. Szabadidős tevékenységgel párhuzamosan, mely alatt lehetőség volt különböző tevékenységekre, láthatatlan színház zajlott a gyülekezet templomában az áhítat kezdetéig. Az áhítatot Baciu Marius, szombatfalvi segédlelkész tartotta, aki igehirdetésével lelki épülésünket szolgálta.

Igehirdetésében rávilágított arra, hogy az életünkben felmerülő igazságtalanságok ellenére bízzunk az igazságos és minket megsegítő Istenben. A negyedik zsoltárból tudhattuk meg azt, hogy szorult helyzeteinkből kiáltva az Úrhoz békességre lelhetünk Dávidhoz hasonlóan, aki üldözése közepette is képes volt bízni Istenében. Az áhítat után Kiss Márta vállalkozó tartott előadást a digitális készülékek veszélyeiről. Felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire ártalmas tud lenni a gyermekek fejlődésében a készülékek túlzott használata. Több statisztikával és kutatással szélesítette a résztvevők látókörét.

Este Bereczki-Orbán Zsolt szombatfalvi lelkész, Baciu Marius szombatfalvi segédlelkész és Bereczki-Orbán Péter dicsőítették az Urat. A rossz időjárás nem tántorította el a résztvevőket attól, hogy egy szívvel és egy lélekkel énekeljenek. Eleget tettünk a zsoltáros felszólításának: „Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét!” (Zsolt 66,2).