A keresztyén újjászületés a kárpát-medencei magyarság megmaradásának egyetlen esélye

Felavatták a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium átépített udvarát

 

Hálaadó ünnepséget szerveztek Székelyudvarhelyen a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium átépített udvaráért szeptember 10-én. Az ünnepség a Belvárosi Református Egyházközség templomában kezdődött, ahol Kató Béla püspök hirdette az igét, majd a kollégium udvarán leleplezték Bethlen János, Gönczi Lajos és Baczkamadarasi Kis Gergely szobrát.

A keresztyén újjászületés a kárpát-medencei magyarság megmaradásának egyetlen esélye

Megújulva várja iskolába a tanulókat a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, az elmúlt évek javítási munkálatai után a kollégium udvarát is sikerült rendbe tenni. A szeptember 10-én tartott hálaadó ünnepségen a belvárosi református templomban Kató Béla püspök hirdette az igét a Neh 4,14 és az I. Móz 25,5a alapján. Prédikációjában a felekezeti iskolák szükségességéről beszélt, a marosvásárhelyi katolikus gimnáziumért tartott tüntetés eseményeit felelevenítve a mi felelősségünket hangsúlyozta. A püspök szerint élet-halál harc folyik a felekezeti oktatási intézményekben, csak itt tudjuk átadni azokat az értékeket, amelyek megmaradásunkat szolgálják. A család és a templom mellett a felekezeti iskolák képezik a kárpát-medencei magyarság megmaradását, amely nem más, mint a keresztyén újjászületés. A tanárokhoz szólva Kató Béla hangsúlyozta, hogy mindent át kell adni a gyerekeknek, azoknak az alapítóknak az örökségét, akikre ezen a napon emlékezik a székelyudvarhelyi közösség, ez a tudás, ezek az értékek, a közösségi élmény lesz az, amelyik a Nyugat anyagiasságával szemben fel tudja venni a harcot és itthon tudja tartani a fiatalokat.

A keresztyén újjászületés a kárpát-medencei magyarság megmaradásának egyetlen esélye

Juhász Zoltán, a kollégium lelkipásztorának köszöntője után az iskola kórusa énekelt. Tőkés Zsolt igazgató beszédében hangsúlyozta: a székelyudvarhelyi kollégium kis emberek nagy áldozatából élt. Kovács Irén Erzsébet tanügyi államtitkár köszöntőjében szintén a felekezeti iskolák fontosságáról beszélt, kiemelve, hogy élő és erős közösség dolgozik azon, hogy iskoláinknak jövője legyen.

Gálfi Árpád polgármester szerint az iskolák a város védőbástyái, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium pedig kiállta az idők próbáját. Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke arról beszélt, hogy az iskolák megtették kötelességüket, az állami intézményeken, civil szervezeteken, cégeken múlik, hogy tudnak-e élhető jövőt biztosítani a fiataloknak. Bethlen Farkas, a kollégiumot alapító Bethlen család leszármazottja hangsúlyozta, hogy meg kell találni minden gyermek tálentumát és azt kell fejleszteni.

Gede Ildikó, a Székelyudvarhely Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora köszöntőjében arról beszélt, hogy ez a templom nem csak a gyülekezet lelki otthona, hanem a diákoké is, és fontosak azok az alkalmak, amikor az iskola és a gyülekezet közössége együtt van.

A javítási munkálatokat is támogató Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, Balog Zoltán miniszter szerint a magyarok súlyos helyzetben a történelmük felé fordulnak, erőt, bátorítást merítve. A jövő felé haladni csak úgy lehet, hogy a múltat is látjuk, ez pedig nem pesszimizmus, mert visszafelé tekintve Jézus Krisztus arcán látjuk a jövőt. A miniszter szerint a reformáció nagy felismerése, hogy akkor nyerünk teret, ha teret engedünk az élő, szabadító Istennek az életünkben. Felszólalásában hangsúlyozta, megmaradásunk szempontjából fontosak a kisebbségi jogok, a törvények, a jó célra fordított pénz, de minden azon múlik, hogy vannak-e olyan emberek, akik életüket, energiájukat a közösség céljaira áldozzák. Balog Zoltán szerint azt keresik, ami a közösségnek jó. Ez azonban kevés, a politika értelme, hogy a közösség szolgálata és az egyéni gyarapodás egymást erősítse.  A miniszter hangsúlyozta, hogy azért állítunk szobrot, hogy lássuk a múltat, felemeljük a tekintetünket, a példákat lássuk, azt a magasságot, amihez fel kell nőni.

A keresztyén újjászületés a kárpát-medencei magyarság megmaradásának egyetlen esélye

Istentisztelet után az iskola udvarán leleplezték Bethlen János iskolaalapítónak, Baczkamadarasi Kis Gergelynek, az iskola építtetőjének és Gönczi Lajosnak, a főépület létrehozójának a szobrát, Popa János történelem szakos tanár a három személyiséget méltatta, a szobrok leleplezése előtt Tőkés Zsolt igazgató Bethlen-oklevelet nyújtott át Balog Zoltán miniszternek az egyházkerület és a kollégium nevében, ezzel ismerve el mindazt, amit az iskoláért és a felekezeti magyar oktatásért tesz. Áldás után az ókollégium udvarán koszorúzták meg az 1838-ban állított obeliszket.

A keresztyén újjászületés a kárpát-medencei magyarság megmaradásának egyetlen esélye

Kiss Gábor