A helyes adomány közösségformáló ereje

Megújult a szépkenyerűszentmártoni református templom

 

Hálaadó istentiszteletet tartottak augusztus 7-én Szépkenyerűszentmártonban. A gyülekezet az elmúlt évek során megújította templomát, az alkalomra a településről elszármazottak is hazajöttek, a templom zsúfolásig telt ünneplőkkel.

A helyes adomány közösségformáló ereje

Megújult a szépkenyerűszentmártoni református templom. A közösség erre az alkalomra Kató Béla püspököt is meghívta, aki igehirdetésében a hálaadásról beszélt az ünneplőknek. Bányai Csaba, a Dési Református Egyházmegye esperesének liturgiai szolgálata után Kató Béla püspök az ApCsel 5,1-11 alapján szolgált. Prédikációjában arról beszélt, hogy a hálaadás első feltétele az áldozathozatal. Az ige az adakozás fontosságára hívja fe a figyelmet. A hitből, önkéntesen felajánlott vagyonközösség az egyik legszebb emberi cselekedet, hiszen abból, amit Isten nekem adott, abból ajánlok fel másoknak is. Ez az ünnep a helyes adakozás átgondolására ad alkalmat. Bár az igében szereplő házaspár jó szándékkal adott, mégis az önös érdek vezette őket. Nem az volt a bűnük, hogy félretettek maguknak is javaikból, hanem, hogy úgy tettek, mintha az egészet a közösségnek adták volna. A képmutatás bűne sok mindent tönkre tehet egy közösségben. Anániás és Safira a Szentléleknek hazudott, azonban a Szentlélek átvilágít bennünket, mindent tud. Saját maguknak is hazudtak, hogy nagylelkűen adakoznak, hogy többet adnak mint mások. Ma is sok gyülekezetben van verseny, sokan ámítják magukat azzal, hogy nagyobb áldozatot hoztak, mint mások. Emellett azonban a közösség más tagjainak is hazudtak, hogy igazi testvéreik. Áldozathozatalunkon csak akkor lehet áldás, ha nem csapunk be másokat, magunkat és a Szentlelket, hiszen az ilyen adakozásnak közösségformáló ereje van.

A helyes adomány közösségformáló ereje

Igehirdetés után az úrvacsora sákramentumát is kiosztották a gyülekezetben, ágendai szolgálatot Demeter József nyugalmazott szászrégeni, valamikori szépkenyerűszentmártoni lelkipásztor végzett. A Dési Református Egyházmegye nevében Bányai Csaba esperes köszöntötte a gyülekezetet.

A helyes adomány közösségformáló ereje

Orbán Tibor lelkipásztor elmondta, hogy a templom építésének 90. évfordulójára gyűltek össze, a templom 1922-1926 között épült Vass István lelkipásztor szolgálata alatt, a mostani felújítás közel két évet tartott. Vass István lelkipásztor leszármazottjainak nevében Tőkés Erzsébet mondott köszöntőt, megemlékezett az Árpád-kori templomról, amelyet a gyülekezet lebontott, amikor a falai elkezdtek repedezni. Hangsúlyozta, hogy ez a mostani templom is annyi embernek nyújtott vigasztalást, örömet és együttlétet. Kiemelte a szentmártoniak adakozó hozzáállását, a templom iránt tanúsított hűségüket.

A helyes adomány közösségformáló ereje

Az ünnepi istentisztelet keretében került sor a gyerekek műsorára, valamint a gyülekezet kórusának bizonyságtételére is, a beszédek során a holland testvérgyülekezet képviselői is köszöntötték a közösséget.

 

Fotó és szöveg: Kiss Gábor