A Harangszó 2013. szeptemberi első számából

Hitében megerősödve térhetett haza Szatmárnémetiből a nőszövetségi nyári találkozó több, mint 1600 résztvevője.Balázsné Kiss Csilla nőszövetségi alelnök autentikus képet vázol a legtöbb embert megmozgató királyhágómelléki református eseményről.

 

Református értékeink a súlyos válságokon is átsegítik közösségeinket, írja vezércikkében Varga Attila főgondnok (Reformátusságunk többlete).

A Harangszó 2013. szeptemberi első számából

Szegletkő-oldalon A Lélek csendje és a Hiszem és vallom rovatok olvashatók, míg az ifjúsági rovatban Bogya Árpád és Sebestyén Márton egy nagybányai kezdeményezést ismertetnek, mellyel a közösségeinktől eltávolodott ifjakat szeretnék ismét egyházközelbe hozni. A százhuszonöt éves tordaszentlászlói kórusmozgalom idei találkozójárólLakatos Nella tudósít – az Éneklő egyház rovatban.

Nyolcvannyolcadik életévében elhunyt a református tipográfia művésze, Radványi Károly. Az Élő emlékezetrovatban, Bereczki András segítségével „Karcsi bácsi” életútját idézzük fel, melyet saját munkái illusztrálnak.

Teljessé vált a Kárpát-medencei református egység, megújult a Heidelbergi Káté – e témák súlypontozták a közelmúltban tartott debreceni közös zsinatot, melyről a Református egység rovatban olvashatunk összeállítást.

Számos nyári egyházi esemény nyomába ered a lap Hírvivő rovata, mely rendkívüli módon két oldalon jelentkezik, a népszerű Képes hírmondó társaságában.

Harangszó megrendelhető (év közben is) és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban, internetes kiadása pedig a harangszo.blogspot.com címen olvasható.