A hálaadás az Istenhez fordulás feltétele

Kívül-belül megújult az aranyosegerbegyi templom

 

2013 óta javítgatja templomát az aranyosegerbegyi református közösség. A falu egyik forgalmas pontján emelkedő istenháza ma már szépen helyretett külsőjével és hófehér tisztaságú belsőjével hívogatja a gyülekezeti tagokat. Hét év folyamatos munka után a gyülekezet február 9-én hálaadó istentiszteleten köszönte meg Istennek és a támogatóknak, hogy sikerült a munkát befejezniük.

A hálaadás az Istenhez fordulás feltétele

Kató Béla püspök az I. Kor 1,4-6 alapján hirdette az igét a gyülekezetnek. Prédikációjában hangsúlyozta, hogy hálásaknak kell lennünk azért is, ami természetesnek tűnik számunkra, hiszen a héderfáji gyújtogatás bizonyítja, hogy értékeink egy pillanat alatt semmivé lehetnek. A püspök szerint nem szabad természetesnek vennünk, hogy megadatott az ünneplés lehetősége, ahogy nem szabad természetesnek vennünk azt sem, hogy szeretteink, barátaink körülöttünk vannak. Ezért is fontos a hálaadás, amelynek alapja Isten meggazdagító kegyelme, hiszen enélkül önmagunk körül forognánk, nem tudnánk mások és Isten felé fordulni. Az istentiszteleti helyért hálát adni olyan elköteleződés, amelyre csak Isten tud ránevelni bennünket igéje által. A hálaadásban ugyanakkor gyógyító erő van, hiszen nyitottá tesz a környezetünk és Isten felé, aki az igehirdetésben tanít meg arra, hogy életünk eseményeiben felfedezzük Őt, naponta gyakoroljuk a hálaadást.

A hálaadás az Istenhez fordulás feltétele

Az épület és a gyülekezet megáldása után Vincze Csongor, a Tordai Református Egyházmegye esperese köszöntötte a gyülekezetet és a vendégeket, majd Demeter Katalin Stefánia konzul, Roman Ioan polgármester, Vákár István, a Kolozs Megyei tanács alelnöke, Kondás Pál, a füzérradványi terstvérgyülekezet képviselője, Bodnár Attila, a kovácsvágási testvérgyülekezet gondnoka mondott köszöntő beszédet. A putteni testvérgyülekezet levélben köszöntötte az aranyosegerbegyi egyházközséget, ezt Daróczi Attila lelkipásztor tolmácsolta. Köszöntőt mondott ugyanakkor a helyi gyülekezet gondnoka és a hely ortodox közösség lelkipásztora.

A hálaadás az Istenhez fordulás feltétele

Daróczi Attila lelkipásztor beszámolójában elmondta, hogy a felújítási munkálatok 2013-ban kezdődtek a torony feljavításával. 2014-ben a tetőszerkezet és a templomhajó külső javítása következett. A külső falak mellől elhordták a földet, feltöltötték kaviccsal az árkot, megoldották az esővíz elvezetését, valamint a templom körüli teret is elrendezték. Szintén felújították a templom körüli falakat. A templomban a műanyag nyílászárókat fa nyílászárókra cserélték. Hátramaradt a templom belső felújítása, amelyet végül az Erdélyi Református Egyházkerületen keresztül Magyarország kormánya támogatott. A munkálatok során kicserélték a fűtésrendszert, a templom padjait, amelyeket nem lehetett már megmenteni. A további munkálatokat Aranyosegerbegy önkormányzata, a Kolozs Megyei Tanács, a hollandiai putteni testvérgyülekezet, valamint a gyülekezet tagjai segítették anyagilag.

 

Kiss Gábor