A békéltetés szolgálata

Június 26-27-én került sor Marosvásárhelyen arra a találkozásra, amely az EREK-ben már korábban megalakult Mediátori Szolgálatot kívánta útjára indítani. Nem vettem volna részt ebben a kezdeményezésben, ha személyesen nem lennék meggyőződve a békítő szolgálat lehetőségéről és fontosságáról, illetve a mediációnak, mint technikának az értelméről.

A korábban elvégzett képzés ideje alatt sok mindent megtanulhattunk mediátori szolgálatra vállalkozó lelkészekként. Például kimagasló jelentőségű megállapításban érthettük meg mindannyian, hogy amiképpen Isten sem a dolgokra építette fel a teremtett világot, hanem a kapcsolatokra, úgy a mediáció célja is a feszültséget okozó vitás kérdések megoldásán túlmenően (sok esetben azoktól függetlenül) a párbeszéd újra-felvétele, az emberközi kapcsolatok helyreállítása. 

A békéltetés szolgálata

Nem titok az, hogy egyházi berkekben sem tud mindig a krisztusi szeretet diadalmaskodni emberi szándékok és indulatok felett, és sokszor érzékeltünk már egyének és közösségek életét megkeserítő viszályokat még egyházon belül is. A Marosvásárhelyre összegyűlt 19 mediátori képesítésben részesült lelkész annak a szándékának adott hangot, hogy szívesen vállalná a békítő szolgálatot ott, ahol erre szükség, illetve iránta bizalom van. Közös megfogalmazásban hangzott el, hogy ezen lelkész-mediátorok felkínálják szolgálatukat az egyházon belüli békéltetésben. Ezen túlmenően a mediáció népszerűsítésében is szerepet vállalnak, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon ez a módszer.

A találkozáson természetesen elsődleges fontosságú volt a képzés, nem csak azért, mert a jó pap holtig tanul, hanem mert a mediációnak, mint a másokra való odafigyelésnek, a helyes kérdések feltevésének, a negatív töltetű megfogalmazások semlegesbe fordításának módszerét hosszú gyakorlattal lehet csupán elsajátítani. A képzésről budapesti oktatóink – Bánfalvi Katalin és Ferenczi Andrea gondoskodtak, akik a mediátor önismeretének fontosságára is felhívták a résztvevők figyelmét.

Útjára indult tehát a Mediátori Szolgálat. Reméljük, hogy lesznek, akik megértik ennek értelmét, és keresni fogják szakértők segítségét a megbékélés útján.

 

Orbán Lajos lp. – Kovászna Vajnafalva