A bahamai nők találkozásra hívtak

A világon már 1887 óta tartják az asszonyok által kezdeményezett világimanapot, minden március első péntekén, csaknem 200 országban.

A bahamai nők találkozásra hívtak

Az együtt imádkozás minden esetben olyan közösséget teremt, amelyben Isten áldása hatványozottan árad. Ebben az esztendőben március 6-án a bahamai asszonyok vezetésével az egész keresztyén világ együtt, közösen imádkozott az erőszak áldozataiért és a mélyszegénységben élőkért. Az imanap vezérgondolata az idén Jézusnak a János evangéliumából vett kérdése: “Értitek, hogy mit tettem veletek?” A program elsődleges célja a keresztyén nők és családok életének megismerése, a kapcsolatépítés és ezáltal egymás terhének hordozása imádságban és anyagi tehervállalásban egyaránt. Gondot fordítanak arra, hogy globalizálódó világunk áldozatain segítsenek felvilágosítással és konkrét tettekkel.

A világimanap felhívásának eleget téve ebben az esztendőben három gyülekezet vett részt ezen a közös eseményen. A Hodgyai Református Egyházközség Nőszövetségének meghívására, a homoródszentmártoni és a telekfalvi gyülekezet közel harminc asszonya érkezett a rendezvényre. A kezdeti rövid ismerkedés után a templomban összegyűlt mintegy hatvan résztvevő közös énekléssel hangolódott az imanapi istentiszteletre.

A bahamai nők találkozásra hívtak

A házigazda gyülekezet nevében Juhász Zoltán hodgyai lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket. Köszöntőjében elmondta milyen csodálatos az Isten kegyelme, hogy egy több ezer kilométerre lévő kis ország által hoz össze három gyülekezetet közös imádkozásra. Ezt követően Juhász Noémi tiszteletes asszony kalauzolt el a mesés bahamai világba, és ő vállalta a programban a narrátor szerepét is. A kiadott program szerint a jelenlevők közreműködésével elhangzottak azok az imádságok, melyeket egy-egy bahamai sziget egy-egy asszonya fogalmazott meg. Az imádságok közepette került sor az igehirdetésre, melyet Kiss Albert homoródszentmártoni lelkipásztor végzett a János 13:12 alapján. Igehirdetésében az imanap mottójául választott kérdésre kereste a választ.

A bahamai nők találkozásra hívtak

Mit tett értem személyesen Isten – tette fel a kérdést. Erre az egyértelmű válasz, nekünk adta az Ő Szent Fiát. Isten szeretete közel jött hozzánk, ezért a hétköznapokban is meg kell látnunk azt a sok-sok áldást, amit nekünk ad. A bahamai asszonyok valami konkrét, személyes dologért imádkoztak, mi tudunk-e ilyen személyes módon Isten fele fordulni.  Az igehirdetést követően folytatódott a közös imádkozás, melyet közös éneklés tett még színesebbé. Az együttlét végén a résztvevők betekintést nyerhettek a Bahamák világába, megismerhették az ország történetét és a szigetek csodálatos világát. A templomi alkalom után a hodgyai házigazdák, valamint a vendég homoródszentmártoni és telekfalvi gyülekezet tagjai szeretetvendégségen vettek részt.

 

Szöveg és fotó: Juhász Ábel