90 éves az Erdélyi Református Nőszövetség

Isten az élet ura

 

Újból családi napot szervezett Bonyhán az idén 90 éves Erdélyi Református Nőszövetség július 7-én. A bonyhai kastély parkjában az istentisztelet után, amelyen Szegedi László generális direktor hirdette az igét, minden korosztály megtalálta a neki szóló programot, emellett pedig lehetőség volt a kastély kertjében a fák hűse alatt beszélgetni is.

90 éves az Erdélyi Református Nőszövetség

Hagyományosan, a 15 erdélyi egyházmegye nőszövetségének zászlóival vonultak be a kastély területére a nőszövetségi elnökök és szolgálattevők. A verőfényes napsütés elől a tömeg a hatalmas fák árnyékába húzódott, összecsukható székeken, kiterített pokrócokon, padokon várták, hogy az istentisztelet megkezdődjön. Szegedi László egyházkerületi missziói előadó igehirdetésében anya és gyermek kapcsolatáról beszélt a Mózes története alapján. Isten egy gyermek születésével kezdte el Izrael népének megszabadítását. Hasonlóan, Jézus Krisztus születésével kezdődött meg a bűntől való szabadulásunk is. Az Istennel való kapcsolatunkból származik az igazi szabadság, és az élet egyetlen ura Isten.

 

Kettős ünnep a kastély udvarán

 

Igehirdetés után az úrvacsora sákramentumát is kiszolgáltatták, ágendai szolgálatot Gede Ildikó székelyudvarhelyi lelkipásztor végzett. Borsos Melinda, az Erdélyi Református Nőszövetség elnöke köszöntőbeszédében elmondta, kettős ünnepet ülnek, 450 évvel ezelőtt Tordán vallástoleranciát hirdettek a négy felekezet képviselői, ugyanakkor az Erdélyi Református Nőszövetség 90 éve, 1928-ban alakult az elkeseredettség, a reményvesztettség korában. Az akkori vezetők felismerték, hogy olyan szövetségekre van szükség, amelyek fel tudják rázni a népet. A nőszövetség 1948-ig végezhette a szolgálatát, akkor az államhatalom betiltotta, de a nők utána is végezték a gyülekezetekben a rájuk bízott feladatot. 1992-ben újraalakult az egyház meghatározó belmissziós szervezete. Borsos Melinda arról is beszámolt, hogy – bár sokat fáradozott a nőszövetség is azon, hogy a bonyhai Bethlen-kastély felújításához szükséges pénzösszeget előteremtse – a magyar kormány jóvoltából a kastély megújulhat, a munkálatoknak már idén neki akarnak kezdeni.

90 éves az Erdélyi Református Nőszövetség

Csép Andrea parlamenti képviselő, az RMDSZ Nőszervezetének képviselője szerint a magyar közösség és a magyar családok megmaradását csakis együttműködésben, közös eredményekkel tudják elérni, ezért is tartja a szövetség fontosnak az egyházak nőszövetségeivel való együttműködést. Pap Tiborné Mónika a magyarországi nőszövetség képviseletében P. Tóthné Szakács Zita nőszövetségi elnök köszöntését is hozta a kastélynapra, valamint a tiszántúli egyházkerület nőszövetségi elnökének, dr. Gaál Botondné dr. Czeglédi Mária köszöntő szavait tolmácsolta, majd Varga Edömér bonyhai alpolgármester köszöntötte a gyülekezetet.

A délután folyamán több helyszínen folytak a tevékenységek. A fák árnyékában a több éve nagy sikernek örvendő zsoltáréneklés zajlott, míg a kastély szomszédságában lévő sátorban a gyerekfoglalkozásokon vehettek részt a kisebbek. Az ifjúsági sátorban dicsőítő dalokat énekelt a kicsi, de annál lelkesebb csapat, miközben a színpad melletti sátorban dr. Lengyelné Püsök Sarolta és dr. Kiss Jenő a családról, a házasság ápolásáról, a házastársak közötti egészséges viszonyról tartottak előadást. A családos napot a székelytamásfalvi férfikórus szolgálata zárta.

 

Funkcionális épületegyüttes lesz a kastélyból

 

A bonyhai Bethlen-kastély az erdélyi kastélyhagyaték reprezentatív épülete, más kastélyokhoz képest egészen jó állapotban maradt meg, ezért is szükséges a mihamarabbi restaurálása. Ballai Zoltán gazdasági tanácsos szerint elsőként a felméréseket kell elvégezni, fel kell tárni az udvart, dendrológiai vizsgálat is következik, hogy a ma álló fák közül minél több megmaradjon. A tanácsos szerint a kastély udvarán valamikor négyszögű bástyás fal volt, amelyekből ma már mindössze egyetlen bástya áll. Fel kell tehát tárni a régi falak alapjait is, konzerválni kell őket.

A felújítási tervek szerint az egyik sarokbástyát félig visszaépítenék, hogy minél többet meg lehessen mutatni a kastély múltjából. Ezen a bástyán keresztül lehet majd a kastély mellé épülő új épületbe is bejutni, kapocs lesz tehát a régi és az új között. Mivel a műemlékvédelem kizárólag az épület állagmegőrzését teszi lehetővé, és nem engedte meg, hogy az épület tetőszerkezetét átépítsék, és így használhassák ki minél jobban az épület adottságait, egy olyan épületrészt kell a kastély mellé építeni, amelyben legalább 150 ember elfér, ugyanakkor étkező és konferenciaterem is áll az ide érkezők rendelkezésére. A régi és új épületet a már említett sarokbástyán keresztül egy üvegfolyosó fogja összekötni.

90 éves az Erdélyi Református Nőszövetség

A kastély, miután sikerült eredeti állapotára visszaállítani, főként kisebb rendezvények helyszínéül szolgálna, de itt kapna helyet az adományozó családnak, Bethlen Katának és Bethlen Fruzsina grófnőnek szentelt emlékkiállítás is. Fontos azonban kiemelni, hogy a kastély nem múzeum lesz, az épület egyik része funkcionális lesz, hiszen működő nőszövetségi központnak képzelték el, amely védőházként is működhet, a nőszövetség bántalmazott asszonyokat fogadhat ide be.

A kastély felújításával ugyanakkor a Nyárádmente turizmusát is fel szeretnék lendíteni. A környéken a szászok már mutattak jó példát, magyar vonatkozású épületek azonban nincsenek felújítva.

 

Kiss Gábor