800 Bibliát osztottak szét a református jellegű tanintézmények diákjai között

800 Biblia érkezett Romániába, amelyet a református jellegű tanintézményekben tanuló kilencedikes és szakiskolai első éves diákok kaptak meg a közelmúltban.

A Bibliákat A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodája és a Magyar Bibliatársulat adományozta az Erdélyi Református Egyházkerületben és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület tanintézményeiben tanuló diákoknak.

A Bibliákat Parajdon, a református jellegű tanintézmények igazgatónak és iskolalelkészeinek a találkozóján adta át Gáll Sándor és Szűcs Éva tanügyi előadótanácsos az iskolák képviselőinek.