500 km a felekezeti oktatásért

500 kilométert bicikliznek június 19-30. között Svájcban erdélyi lelkipásztorok a reformáció 500. emlékévében, hogy felhívják a figyelmet a felekezeti oktatás fontosságára. Az ország kiválasztása szimbolikus, hiszen a kálvini reformáció itt indult el és teljesedett ki, a túra során a reformáció szempontjából fontos városokat is érintik. Az útnak azonban nem csak az a célja, hogy Kálvin János nyomába eredjenek, hanem az anyagi nehézségekkel küzdő, református kollégiumokba járó gyerekek megsegítésére is gyűjtenek. A csapat elsősorban erdélyi vállalkozókat szeretne megszólítani, hogy segítsék ilyen módon az erdélyi felekezeti oktatást. Az út június 30-án, Genfben zárul úrvacsorás istentisztelettel.

500 km a felekezeti oktatásért

Tíz erdélyi és egy holland lelkipásztor 500 kilométeren keresztül követi Kálvin János reformátor életét, munkásságának fontosabb állomásait fedezi fel egy biciklitúra keretében. A lelkipásztorok június 19-én Kolozsvárról, az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának udvaráról indultak el, ahol Gáll Sándor igazgatótanácsi kancellár kívánt áldást az útjukra.

Gede Csongor kolozsmonostori lelkipásztor, ötletgazda az indulás előtt elmondta, az elsődleges cél, hogy erősödjön az a lelkészi csapat, amellyel már a közös edzések alatt sikerült összeszokniuk, egymás ritmusát megismerniük. A másik, szintén nem elhanyagolható tény, hogy a felekezeti oktatás megsegítéséért tekernek, az összes túrán részt vevő lelkipásztornak van valamilyen kapcsolódása a református kollégiumok valamelyikéhez. Az 500 kilométeres túra alatt adományokat is akarnak gyűjteni a református kollégiumban tanuló diákok támogatására. Gede Csongor azt is megemlítette, hogy szeretnének kapcsolatot kialakítani a Svájcban élő magyar reformátusokkal és a svájci protestáns egyházakkal. Kiemelte azt is, hogy Istenhez is közelebb akarnak kerülni, a reggeli áhítatok során Pál apostol galáciabeliekhez írott leveléből olvasnak fel. „Reméljük, hogy ahogy 500 évvel ezelőtt a reformátoroknak Pál levelei azt a szentírási tartalmat fogalmazták meg, hogy Krisztus az egyedüli üdvösség, a mi hitünk épülése szempontjából ezeknek a reggeli áhitatoknak fontos szerepe lesz. A biciklitúránkat két hét múlva, június 30-án közös úrvacsoraosztással zárjuk, hálaadó istentisztelet keretében, a genfi magyar protestáns gyülekezettel együtt.”

500 km a felekezeti oktatásért

Gede Csongor a túra útvonaláról is beszélt: miután mikrobusszal megérkeztek Zürichbe, Kálvin János tevékenységének és a svájci reformáció fontosabb állomásait látogatják meg, Basel, Baden, Zürich, Interlaken után a männedorfi konferenciaközpontba érkeznek, ahol egy Kálvin-konferencián is részt vesznek, majd Bern és Lausanne után érkeznek meg Genfbe, ahonnan visszaindulnak Erdélybe.

Császár Béla magyarózdi lelkipásztor imájában áldást kért a biciklitúra résztvevőire, amelyet a svájci HEKS Alapítvány mellett az Erdélyi Református Egyházkerület és Reformáció Emlékbizottság is támogatott, valamint marosvásárhelyi és kolozsvári cégek is felkarolták a kezdeményezést.

500 km a felekezeti oktatásért

Gáll Sándor igazgatótanácsi kancellár áldása után elmondta, tavalyig hat református kollégiumról beszélhettünk, idéntől már hét tanintézmény van az Erdélyi Református Egyházkerületben, hiszen az Apáczai Csere János Elméleti Líceum is csatlakozott a felekezeti tanintézmények sorához, összesen 4073 diák tanul református iskolában és óvodában.

A túra egyes eseményeit az 500 km a felekezeti oktatásért Facebook-oldalon lehet követni, ahol a résztvevők ígérete szerint gazdag képanyaggal mutatják be az úton történteket.

 

Kiss Gábor