500 év reformátusság – 500 csemete Maroshévízen

A Maroshévízi Református Egyházközség is bekapcsolódott az Erdélyi Református Egyházkerület programjába, amely 500 csemete ültetését vette célba – hálából az elmúlt 500 évért, és reménységünk bizonyságaként a következő 500 évért. A három éve vásárolt református temető telke megfelelőnek bizonyult arra, hogy 500 gyertyáncsemetével megjelöljük a kegyeleti hely természetes határát, s egyben hosszú időre biztosítsuk az 500 csemete sérthetetlenségét a bekerített és őrzött területen.

500 év reformátusság – 500 csemete Maroshévízen

Bende Sándor gondnok azzal a jó ötlettel toldotta meg a kezdeményezést, hogy az 500 aránylag rövid élettartamú (100-150 év) fa mellett ültessünk öt nemes fát is, amelyek akár 500 év múlva is hirdethetik a jelenlegi gyülekezet háláját és reménységét, és amelyek mellé százévente még egyet lehet ültetni. Így öt nemes kőriscsemetét is ültetett a gyülekezet, mert ahogyan a gondnok mondta: „Az unokák nem valószínű, hogy megszámolják az 500 gyertyánt, de az öt hatalmas kőrist igen, s megmarad bennük a jelkép, hogy öt évszázados az őseik hite.” Az öt facsemete az új ravatalozó a körül kapott helyet.

500 év reformátusság – 500 csemete Maroshévízen

Az október 28-i ültetési kalákán több mint harminc református vett részt, s az előrejelzés ellenére szép idővel ajándékozott meg az Úr erre a napra – szivárvány vigyázta az ültetők munkáját. A közmunka igehirdetéssel kezdődött, Barticel-Kiss Krisztián lelkipásztor a Róm 8,19–22 alapján kiemelte, hogy a mai ember is, az első emberpárhoz hasonlóan, pusztítást okoz a teremtett világnak a kizsákmányoló és önző életstílusával, de Isten gyermekei a pusztítás helyett a kert őrzését és művelését választják. A lelkipásztor igehirdetésében hangsúlyozta: „Akik ma fát ültetnek, azok Isten gyermekeiként valami szépet, istenit akarnak hátrahagyni a következő nemzedéknek.” A kaláka szeretetvendégséggel végződött.

500 év reformátusság – 500 csemete Maroshévízen

A gyülekezet főgondnoka, dr. Hompoth György köszönetet mondott az Erdélyi Református Egyházkerületnek és a református híveknek adományaikért, amelyek lehetővé tették a szép és nemes program a megvalósítását.