499 + 1 református kilométer!

Európa protestáns közösségei már most nagy erőkkel készülnek a 2017-ben sorra kerülő reformáció jubileumi megemlékezésére. Különböző programokkal, eseményekkel próbálják propagálni azt az eszmét mit a  500 évvel ezelőtt a reformátorok megalkottak, és amely azóta is az európai keresztyén kultúra egyik alappillére. Ezen eseménysorozat egyik érdekes és különleges mozzanata Czapp József mikepércsi református lelkipásztor nevéhez fűződik.

499 + 1 református kilométer!

500 érv értünk” – ezzel a mottóval indult útjára április 29-én Czapp József, hogy Magyarországon 500, pontosabban 499 kilométert fusson le, így tisztelegve a reformáció 500 éves évfordulója előtt. Ám nem csupán a tisztelgés volt az egyetlen cél.  Az emlékezés mellett a futás egyrészt üzenethordozó volt, másrészt jótékony célja a nagygalambfalvi református templom megsegítése. Amint Czapp József elmondta azért indult el ezen az úton, hogy változást vigyen az emberek életébe, hogy minél több érvet gyűjtsön össze a jobb élet reményében. Az emberiség az Isten kegyelmének tekintetében az utolsó órában van, ha már nincs is túl rajta és emberileg nézve nem túl sok jóval bíztat a jövendő. Egyetlen kiút az ember számára az lehet, ha megtalálja azt az utat, amin az Isten Lelke vezérel. Ez a futás is egy olyan eszköz lehet, amelyen keresztül a Mindenható Isten szólal meg. Czapp József elmondása szerint egy médiaügynökség karolta fel az ügyet így saját mérésiek szerint 5 millió emberhez juttathatták el üzenetüket. A futás alatt a lelkészt két barátja kísérte egy kisbusszal, így biztosítva a feltételeket. Az ötszáz kilométer egy tudatosan megválasztott útvonalon zajlott. Az első pár napban a személyes kötődésű településeken haladt át, majd a magyar református identitás szempontjából kiemelt helyek következtek, mint Pápa, Sárospatak, Gönc, Vizsoly, Debrecen, hogy az út végén az utolsó kilométer Erdélyben a „A futás megerősített abban a meggyőződésemben, hogy saját magunkat egész életünkben “tanuljuk”. Önmagunk megismerésének folyamata soha nem záródik le. Én magam, és a hitem is erősödött a futás 17 napja során. Csodálatos emberekkel találkozhattam, akik szintén nyitottak az újra.” – mondta Czapp.  

499 + 1 református kilométer!

Az utolsó kilométer lefutása volt az a pillanat, ami megkoronázta ezt a kiváló teljesítményt. Különleges helyszínen, különleges hangulatban augusztus 17-én a székelyföldi Nagygalambfalva határába került sor erre. Ennek apropóját az adta, hogy a mikepércsi és a nagygalambfalvi gyülekezet már évek óta testvér gyülekezeti kapcsolatban van egymással. A mikepércsi lelkész a futás alatt adományokat is gyűjtött melyet a nagygalambfalvi református templom felújítására ajánlott fel. Közel száz helybéli élükön Kányádi György lelkipásztorral várta a „szaladó lekészt” szállító kisbuszt, majd lovas felvezetetés mellett együtt szaladtak be a faluba, ahol a helybéliek apraja-nagyja ünneplőbe öltözve, nemzeti lobogókat lengetve, sorfalat állva köszöntötte a küldöttséget. Szaniszló Elek helyi egyházközség gondnoka köszöntötte a vendégeket és az egybegyűlteket, majd Máthé Aliz vezényletével az egyházközség kórusa énekelt, Szabó Attila Árpád Tompa László Lófürösztés című versét szavalta el, majd Benedekffy Katalin operaénekes énekelt, akit zongorán a, kanadai születésű Brian Johnston kísért. Ezt követően került sor annak a közel 1,1 millió forint adománynak az átadására amit Czapp József összegyűjtött. „„A felajánlás hatalmas gesztus számunkra, egy akkora dolog, hogy nem lehet szavakban kifejezni. A József által összegyűjtött pénzt a 13. századi református templom felújítására fogjuk fordítani”- köszönte meg Kányádi György lelkipásztor. Czapp József elmondta az adománygyűjtő számlát nem zárják be, mindaddig amíg adományok érkeznek élni  fog, és azt a továbbiakban is eljuttatják Nagygalambfalvára.

 

Szöveg és fotó: Juhász Ábel