34 első éves diák kezdte el idén teológiai tanulmányait

34 első éves diák kezdte el idén teológiai tanulmányait, összesen 139 diák tanul a Protestáns Teológiai Intézetben alap-, valamint mesterképzésen, összesen hat évfolyamon. 

A tanévnyitó istentiszteleten Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Kató Béla elmondta, Mózes elhívásának története ugyanolyan, mint minden más emberé, amikor Isten elhívja valamilyen szolgálatra. Isten rendkívüli módon jelenik meg az életünkben, ott, amire mi azt mondjuk, hogy hétköznapok, az életünk azon területein, amiben nem tudunk ünnepet felfedezni. Mózes rutinosan legelteti a juhokat, semmi rendkívüli nincs ebben. Amikor meglátja az égő csipkebokrot, akkor változik meg az élete. Ez az elhívás azzal kezdődik, hogy Isten kinyilatkoztatja magát, második lépésben feladatot ad az embernek. A harmadik, hogy megjelenik, vagy ott az Isten ígérete, amivel az ember tovább indulhat. 

 34 első éves diák kezdte el idén teológiai tanulmányait

Isten legszebb üzenete, hogy látja a nép életét, megszánja, meg akarja szabadítani, ki akarja vezetni a rabszolgaságból. Amikor az írás Jézusról beszél, akkor is ezek a csodálatos mondatok hangzanak el, látta a népet, megszánta, meggyógyította, megszabadította őket. 

Isten ugyanakkor nagyon konkrét feladatot ad az embernek. Mózes feladatot kap, ki kell vezetnie a népet, lépésről lépésre vezeti Isten őt. Annál konkrétabb feladatot nem kaphatunk, mint amit az Úr Jézus meghatározott. Sokszor abba a hibába esünk, hogy alacsonyra tesszük a mércét a vállalt feladatainkban. Amikor Isten megszólít, akkor elkezd működni az önismeretünk, nagyon jól tudjuk, hogy miért nem vagyunk alkalmasak az Isten nevében bármit is tenni. Örömüzenet az, hogy Isten nem fogadja el az ellenvetéseinket, ő bennünket választott a szolgálatra. Az Úr nem úgy válogat, ahogy mi, minden hibánkkal alkalmasnak lát bennünket a szolgálatra.  

Vagyok aki vagyok. Mózes segítséget kér a kérdésében, amikor azt kérdi, hogy mit mondjon, ki küldte: ki vagy te, és hogyan hatalmazol fel engem? Hitelesítésre van szüksége, el kell magyarázza a népnek, hogy ki küldte. Isten azt mondja, hogy van, volt lesz, és velünk van. Ennél nagyobb üzenete nincs is az Úrnak, ennél nagyobb örömhír nincs, hogy Isten itt van közöttünk – mondta a püspök.

34 első éves diák kezdte el idén teológiai tanulmányait

Délután 6 órától került sor az első évesek fogadalomtételére, valamint a rektori beszédre. Rezi Elek, a Protestáns Teológiai Intézet rektora elmondta, 34 diák iratkozott be első évre, ez a szám örömteli, hiszen az elmúlt években ez az arány nem volt ilyen magas, ez is azt bizonyítja, hogy szükség van a teológiára, valamint arra, amit az intézetben tanítanak, és amit az intézet képvisel. Hat évfolyamon összesen 139 diák tanul. A rektor szerint az intézetnek a következő években is bizonyítania kell, hiszen 2014-ben esedékes az intézet újraértékelése, az Országos Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség bejelentette, hogy ekkor újabb látogatást tesz az intézetben, éppen ezért eleget kell tenni a törvényes eljárásoknak, ez nagy kihívás, ugyanakkor nagy felelősséget is jelent az intézetben tanulók és tanítók számára. Az intézetben nem csak a 34 első éves diák jelent változást, Visky S. Béla személyében új tanára is van a Protestáns Teológiai Intézetnek, ő Juhász Tamás nyugalmazott teológiai tanár helyét veszi át. A megnyitó végén az Erdélyi Református Egyházkerület képviseletében Gáll Sándor igazgatótanácsi kancellár egy könyvcsomagot nyújtott át a diákság képviselőjének. 

34 első éves diák kezdte el idén teológiai tanulmányait

A dr. Rezi Elek rektorral készített interjú az Agnus Rádió oldalán hallgatható meg