25 éves az újraindított Kolozsvári Református Kollégium

A 25 éves évforduló ünnepi programja

2015. október 10-11.

25 éves az újraindított Kolozsvári Református Kollégium

Szombat

16 órától:

Ünnepi megnyitó a Farkas utcai templomban

 • A kórus bizonyságtétele
 • Igét hirdet Kovács Tibor iskolai lelkipásztor
 • Dr. Székely Árpád iskolaigazgató  ünnepi beszéde
 • Köszöntő beszédek:

Nt. Székely József, az újraindított Kollégium első főigazgatója

Lauer Edit, az Amerikai Magyar Koalíció tiszteletbeli elnöke

Nádas Gabriella, az amerikai ösztöndíjprogram koordinátora

Ábrám Tibor, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi alelnöke

Dr. Nagy Éva, az Oktatási Minisztérium kabinetigazgatója

Horváth Anna, Kolozsvár alporgármestere képviseletében Oláh Emese, városi tanácsos

Tőkés Zsolt, a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium igazgatója

 • Nt. Ősz Előd egyháztörténész előadása a Kolozsvári Református Kollégium múltjáról
 • Szavalat: Oláh Szilárd, volt kollégista
 • A jelenlegi és volt kórustagok éneke

Mindig velem Uram

Szólót énekel: Kis-Lukács Bernadett, volt kollégista

Mint a szép híves patakra

 • Iskolatörténeti dokumentumok kiállításának megtekintése

18 órától:

Rendezvények a Kollégiumban

 • Kisiskolások palotás tánca és néptánc az udvaron
 • A díszteremben

Kerekasztal-beszélgetés múltról és jövőről

Jubileumi évkönyv és iskolatörténeti füzet bemutatása – Rácz Melinda tanár, Kovács Tibor iskolai lelkipásztor

Apáczai Csere János Baráti Társaság  köszöntője és emlékfüzetének bemutatása –

dr. Tamás István elnök

 • Az étkezdében: zenés kávéház
 • Az osztálytermekben: véndiák-találkozók
 • Állófogadás: a meghívottak és a volt diákok számára

 

Vasárnap

10 órától:

Hálaadó istentisztelet a Farkas utcai templomban

 • Igét hirdet ft. Kató Béla, az Erdélyi Reformatus Egyházkerület püspöke
 • Szólót énekel: Pataki Adorján operaénekes, volt kollégista
 • Köszöntő beszédek

dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára

Ft. Kató Béla, az Erdélyi Reformatus Egyházkerület püspöke

 • Szavalat: Székely Gyopár, X. osztályos tanuló
 • A kórus bizonyságtétele   

Sportpálya és játszótér átadása