25 éves a kisbácsi református templom

A Kolozsvár vonzáskörében élő gyülekezeteket, főleg azokat, amelyek a metropolisz zónában vannak, fejlődés és növekedés jellemzik. Ezek a falvak a város fejlődésével és növekedésével párhuzamosan nyújtanak emberek százainak otthont, akik az egyházi közösséget is keresik. Ilyen település Kisbács is, amely szórványgyülekezetből nőtte ki magát, 25 évvel ezelőtt pedig templomot is épített. Az évforduló alkalmából hálaadó istentiszteletet tartottak, amelyen több más gyülekezettel és közösséggel, támogatókkal és együtt örvendezőkkel együtt köszönték meg Istennek a jubileumot. 

25 éves a kisbácsi református templom

Az ünnepre a templom kívül-belül megújult, erről számolt be Oláh József lelkipásztor, aki a rendszerváltás előtt egy évvel lett a közösség lelkipásztora. De nem csak a templom, a parókia épülete is megújult, így lett a telek, amelyen a templom és a parókia van, a gyülekezet és a lelkipásztor családjának otthona.

25 éves a kisbácsi református templom

A hálaadó istentiszteleten Kató Béla püspök a Mt 6,13b alapján hirdette az igét. Figyelmeztetett arra, hogy ünnepek alkalmával önmagunk dicsérete kísért. Kálvin János óta mi akkor is, amikor saját erőnkből tudtunk valamit megvalósítani, azt mondjuk, hogy Soli Deo Gloria, egyedül Istené a dicsőség, így kezeljük helyesen ezeket az alkalmakat. Egy sikerorientált világban különösen fontos ezt tudatosítani magunkban. Egy munkálatot csak akkor lehet helyesen befejezni, ha az Úrnak adunk hálát érte. A dicsőség a Szentírás legfontosabb fogalma, amely csak Istennel kapcsolatosan jelenik meg. Ez a szó Isten fenségét, lényének a magasztosságát érzékelteti. A dicsőség nem más, mint Isten belsőjének a kisugárzása. Ahol Isten jelen van, ott az ő dicsősége ragyog, és mi ennek részesei vagyunk, hiszen ő közel jött hozzánk Jézus Krisztusban. Ugyanilyen fontos, hogy mondjunk Áment arra, amit Isten tesz, tudjunk igent mondani. Ehhez ragaszkodni is kell, egy közösségnek a sorsa is azon múlik, hogy hányan ragaszkodnak ahhoz, amit Isten mond, amire szövetséget kötöttünk vele. 

25 éves a kisbácsi református templom

Oláh József lelkipásztor a 2004 óta történt változásokról beszélt elsősorban köszöntőjében. Azóta ugyanis folyamatosan javítottak. A 25 éves évfordulóra így kívül-belül megújult a templom, megújult a lelkészi lakás is. A lelkipásztor kiemelte, hogy a templom bádogfedelét sikerült kerámiacserpére cserélni, a parókiát újrafedték, szigetelték. A gyülekezet pedig egy új orgonát is be szeretne szerelni, amely a kórus fennállásának 25. évfordulójára lesz kész, így hamarosan újabb ünnepre hívják a kisbácsi közösséget. Az ünnepségen köszöntőt mondtak a meghívott vendégek is, Flóriska István, a Kolozsvári Református Egyházmegye főgondnoka, a valamikori anyaegyházközség, amelyről levált a kisbácsi gyülekezet, a szucsági gyülekezet lelkipásztora, Tamás Ernő, az ortodox gyülekezet lelkipásztora, a délvidéki Piros testvérgyülekezet mintegy negyvenfős küldöttsége nevében lelkipásztoruk, a gyülekezet tagja és támogatója Tóth Ferenc, valamint a hollandiai Drachten gyülekezetének és a Vriendenkring Oost Europa alapítvány képviselői. 

25 éves a kisbácsi református templom

Az ünnepen közreműködött a gyülekezet kórusa, valamint Oláh Boglárka orgonán és Oláh Mátyás csellón, a gyülekezet ifjai pedig szavalatokkal tették szebbé az alkalmat.  

 

Kiss Gáb