A Nagyenyedi Református Egyházmegye VI. Kórustalalkozója

Hatodik alkalommal rendezték meg, 2014. november 22.-én, a Nagyenyedi Református Egyházmegye éves Kórustalálkozóját. Ezúttal a Kis-Küküllő menti Magyarbénye vállalta magára a házigazda és a szervező szerepét. A kórustalálkozón részt vett az egyházmegyében működő hét kórus. A helybeli magyarbényeiek a vendégeket meleg teával, kávéval és frissen sütött fánkkal fogadták a helyi kultúrotthonban.

A Nagyenyedi Református Egyházmegye VI. Kórustalalkozója

A kétszáz lelkes Magyarbényei Református Egyházközség nagy odafigyeléssel és szeretettel készült erre a jeles egyházmegyei zenés eseményre. A fogadás után a kórusok és a helybeliek átvonultak a templomba, amely kicsinek bizonyult a több mint százharminc személy befogadására.A templomban igét hirdetett nt. Dr. Gudor Botond lelkipásztor, a Nagyenyedi Református Egyházmegye esperese, aki igehirdetésében Ézsaiás 61, 1-4 alapján az éneklés közösségépítő, formáló és gyülekezetépítő szerepét és fontosságát emelte ki.

A Nagyenyedi Református Egyházmegye VI. Kórustalalkozója

Ezt követően a házigazda egyházközség lelkipásztora, Demeter- Erdei Zoltán köszöntötte az egybegyűlteket. A Kórustalálkozón a következő gyülekezetek kórusai énekeltek: Székelykocsárd, Marosújvár, a Nagyenyedi Református Egyházmegye lelkipásztorokból álló kórusa, Magyarlapád, Nagyenyed, Magyarbénye és Küküllővár. A Kórustalálkozó egy közös kánon eléneklésével zárult.

A Nagyenyedi Református Egyházmegye VI. Kórustalalkozója

A templomi együttlétet a kultúrotthonban felszolgált, magyarbényei nőszövetsége által elkészített vacsorai együttlét követte, végül pedig felcsendültek a jól ismert népdalok is. A Kórustalálkozóról mindenki a közös éneklés és együttlét élményével indulhatott haza, azzal az egyetlen hiányérzettel, hogy ilyen alkalom évente csak egyszer van. 

A Nagyenyedi Református Egyházmegye VI. Kórustalalkozója