Énekes templom és iskola

A Várom az Urat adventi keresztyén zenefesztivált követően újabb zenés alkalommal hangolódhatott a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye közössége az ünnepre. Ez alkalommal a Székelyudvarhely III. (Bethlehen-negyedi) Református Egyházközség szervezésében Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy, a nagyhírű Debreceni Református Kollégium Kántusának vezetője tartott előadást pénteken este „Énekes templom és iskola” címmel.

 Énekes templom és iskola

Péntek este a székelyudvarhelyi Bethlen-negyedi református templomba egybegyűltek egy közel két órás előadás keretében tekinthettek be az egyházi énekek csodálatos világába. Egy rövid igei bevezetővel vette kezdetét az esemény, melyet dr. Bekő István székelyudvarhelyi lelkipásztor tartott, majd a Bethlen-negyedi református gyülekezet frissen alakult ifi kórusa köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően Berkesi Sándor vetített előadása következett. A karnagyot elkísérte a Kántus egy kisebb csoportja, akik az eladás alatt többször énekszóval szemléltették az előadó által elmondottakat.

Énekes templom és iskola

Berkesi Sándor előadása kezdetén elmondta mennyire fontos a gyermekek zenei nevelése, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Kodály a gyermekekbe gondolta az ország építését.

Énekes templom és iskola

A zenei képzés egy civilizált nemzet számára nem lehet elhanyagolható. Amint azt Hámori József agykutató is bizonyította a mai korban az emberi agy jobb féltekéje – mely felelős a zenéért, a táncért, a képzelőerőért stb. – nagyon elmaradott állapotba van, pedig a távol-keleti kultúrák sikere a készségtárgyak magas színvonalú oktatásában van.

Énekes templom és iskola

Azonban az sem mindegy milyen zenei kultúrát fogadunk be. Masaru Emoto japán kutató “A víz rejtett bölcsessége” című könyvében olyan képeket közöl, melyek a vízkristály szerkezetét mutatják be miközben különböző zenét játszanak le nekik. Addig amíg a klasszikus vagy tradicionális zenék alatt a vízkristály szépséges formákat ölt, addig a metál zene alatt egy eltorzult szerkezet látható.

Énekes templom és iskola

Berkesi meglátása szerint a mai korban sikerült lassan elsorvasztani egy több száz éves zenei kultúrát. Felhívta a figyelmet, hogy azért mert egy énekben Jézus neve vagy keresztyén elemek vannak, az még nem válik igazi értékké. Ezért vigyázni kell a mai modern egyházi énekfeldolgozásokkal.

Énekes templom és iskola

Vannak pozitív kísérletek is, mint mikor a zsoltárokat a népzenével ötvözik, azonban mindig figyelni kell az igazi értékekre. Azért is fontos ez, mert a mai ifjúság a jövő gyülekezete és nem mindegy milyen alapokra építjük ezt a jövendőt. Előadása végén a Kántus egy karácsonyi énekcsokorral örvendeztette meg az egybegyűlteket.

 

Fotó és szöveg: Juhász Ábel