Kolozsváron is bemutatták az Institutio új fordítását

Kálvin János Institutio c. művének a legújabb fordítását mutatták be december 9-én Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. A fordításról dr. Visky Béla teológiai tanár beszélt, az alkalmon a Protestáns Teológiai Intézet vegyeskara szolgált. 

Dr. Rezi Elek rektor köszöntőjében hangsúlyozta, hogy ebben az intézetben mindig megbecsülték a tudományos munkát. Különösen nagy öröm volt számára, hogy ebben az intézetben is bemutatták a könyvet, hiszen fordítója ennek az intézménynek a tanára. 

Kolozsváron is bemutatták az Institutio új fordítását

Dr. Visky Béla szerint Kálvin a mai napig az egyik legmeghatározóbb teológus, akit ma is mértékadó tanítóként tartanak számon. Hangsúlyozta, hogy a műveknek nem minden részlete szó szerint érvényes ma, nem valljuk, hogy életének bizonyos mozzanatai példamutatóak lennének, de összességében az, amit alkotott, ma is érvényes. 

Részletesen beszélt előadásában arról, hogy miért történelmi pillanat ennek az új fordításnak a bemutatása, rámutatott, hogy 450 év alatt ez a harmadik teljes fordítás, 1624-ben Szenczi Molnár Albert fordította le először a könyvet, utána 1909-ben látott napvilágot a második, Czeglédi-Rábold féle fordítás, amelyet mai napig használnak az oktatásban. 

Kolozsváron is bemutatták az Institutio új fordítását

Visky Béla szerint a fordítás során több kérdés is felmerül, az egyik a nyelvi kérdés, a másik pedig a vallási-kulturális közeg változása. Kálvin azonban ma is időszerű, hiszen tudnunk kell, hogy miben hiszünk. A teológiai tanár Ravasz Lászlót is idézte, aki szerint ez az egyik legmagyarabb könyvek egyike, nincs olyan könyv, ami többet tett volna a magyar szellemiség alakításában, mint Kálvin ezen könyve. Visky Béla részletesen beszélt az ún. Kis Institutio-k fordításairól is, valamint az egyes fordítások hátrányairól.

Dr. Buzogány Dezsőt 4 éve kérték fel az Institutio lefordítására, aki ekkor a Babes-Bolyai Tudományegyetem dékánja volt, ahhoz, hogy a művel ténylegesen foglalkozni tudjon, kérte a tisztségből való felmentését. Ugyanígy cselekedett Szenczi Molnár Albert is, aki a fordítás elkezdésekor az oppenheim-i egyetem rektora volt. 

Kolozsváron is bemutatták az Institutio új fordítását

Visky Béla hangsúlyozta, hogy a fordító ebben a fordításban arra törekedett, hogy a mű közérthető legyen, pont emiatt az előző fordításokhoz képest fontos korrekciók vannak benne. 

dr. Buzogány Dezső a fordítás nehézségeiről és örömeiről beszélt röviden. Elmondta, hogy Szenczi Molnár Albert azért alkotott nagyot, mert egy teológiai szaknyelvet alkotott meg. A fordítás azért vált újból szükségessé, mert időközben változott a teológiai szaknyelv is. 

Kolozsváron is bemutatták az Institutio új fordítását

A könyvbemutató után elkezdődött az intézet imaközösségének szobájában egy 96 órás Kálvin-maraton, amelyen az új fordítást kezdték el felolvasni. Visky Béla, a maraton kezdeményezője szerint ugyanis körülbelül ennyi időre van szükség, hogy a két kötetet fel lehessen olvasni. A maratont maga a fordító, dr. Buzogány Dezső kezdte meg, aki az előszót olvasta fel, majd dr. Visky Béla folytatta. 

Kolozsváron is bemutatták az Institutio új fordítását

Fotó és szöveg: Kiss Gábor