A világháborúk elesetteiről emlékeztek Beresztelkén

„ MÉG NINCSEN VÉGÜNK….. ’’

Jeremiás 3, 22

 

 

Advent második vasárnapján, 2014. dec. 7 –én a Szeretet gyertyagyújtása idején a beresztelki református gyülekezet tagjai, Szép Eduárd és Ildikó lelkészházaspár irányításával megemlékeztek az I. – II. világháború elesetteiről, a 100 illetve 70 éves évforduló alkalmával.

A rendezvény 11 órakor istentisztelettel kezdődött a helyi református templomban.

Igét hirdetett Szászfalvi László református lelkipásztor, országgyűlési képviselő, a nemzeti összetartozás bizottság alelnöke. A vezérige Jeremiás siralmai 3. részének 21. és 22/a. verse: „ De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek: Szeret az Úr azért nincs még végünk…”

A világháborúk elesetteiről emlékeztek Beresztelkén

A nagytiszteletű vendéglelkész adventi igehirdetése mélyen átjárta lelkünk zeg-zugát, csontvelőig hatott. Napjaink emberének szólt, egyben felhívás a felkészülésre, a szeretet ünnepére, egyszerű, de varázslatos erővel rendelkező üzenet a szürke hétköznapokra az elanyagiasodott, rohanó világban. A szeretet lángja lobogott, de nemcsak az úrasztali gyertyafényben –  a napi megújulásra buzdított, mely az Úrban való hitünk megerősítését jelenti, lelki feltöltődést.  „ Szeret az Úr”, nem vagyunk magányosak, velünk van- bízzunk az Úrban és keressük a vele való találkozást. Lépjünk ki a lelki komfort zónánkból és a megújulásra törekedjünk, várjuk az Úr közelségét.

Kissé üröm vegyült az örömbe, hogy az adventi üzenetet a közel 600 lelkes gyülekezetből csak 128-an hallgatták. (Hiábavaló lenne  a lelkészházaspár fáradozása ? Reménykedünk, hogy nem…)

Miután Szép Eduárd helyi lelkipásztor bemutatta a vendégeket és megköszönte, hogy megtisztelték a rendezvényt jelenlétükkel, közreműködésükkel az ünneplő gyülekezet a templomkertbe vonult a háborúkban elesett emlékmű mellé. Zászlóhajtással, koszorúzással és ünnepi beszédekkel folytatódott a rendezvény.

A világháborúk elesetteiről emlékeztek Beresztelkén

Elsőnek Szászfalvi László lelkipásztor szólott a megemlékezőkhöz, őt követte Nemes Csaba lelkipásztor, főtanácsadó, ki már régi ismerősként szólt a beresztelkiekhez.    Kiegészítette az adventi üzenetet folytatván Jeremiás próféta gondolatait. Dénes József  nyugalmazott történelemtanár, a Görgényi Református Egyházmegye gondnoka a jelent a múlttal  összekötve kiemelte a nap nemzeti fontosságát röviden és tömören.

A rendezvényt a beresztelki Nőszövetség keretén belül működő Idősek Köre,  és néhány presbiter,  eseményhez illő énekekkel, szavalatokkal (Gál Ibolya, Cremene Anna ny .tanárnő, Szabó Elvira)  zárták, Réman Melinda kántornő vezetésével.

Nemes feladat volt mindazok részéről akik eltervezték és Isten segedelmével megvalósították  – a Szeretet ünnepe előtt megemlékezni, jelen a múlttal összefügg, bizonyságtétel a jövendőnek. Léteztünk, létezünk, a háború áldozataira méltósággal emlékezünk és Istenre bízzuk a jövendőnket a vezérige alapján.

Juhász Gyula soraival „ Bizalmas szivvel járom a világot, S amit az élet vágott Beheggesztem a sebet a szívembe …  de próbáljuk úgy … S ne csak decemberben.”

 

Demeter Aranka

beresztelki tanítónő