A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház állásfoglalása a Mikó-ügy kapcsán

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház állásfoglalása a Mikó-ügy kapcsán„Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal!” mondja az apostol, hiszen így valósul meg az igazi összetartás, amikor egymásra találunk, hogy egymás terhét hordozhassuk. Terhet, amely nem csak vállunkat nyomja, hanem szívünkbe nyilall, lelkünkbe mar, az igazságtalanság, jogtiprás terhét.

A 90-es évek után, bár kicsit kételkedve, de fellélegeztünk, bíztunk az igazság és a jogosság érvényesítésében, nevezetesen a jogőrzésben, de helyette jogorzás jutott osztályrészül. S bár jogkövető polgárok vagyunk, mégis ki kell mondanunk, hogy a Székely Mikó Kollégium visszaállamosításával és a visszaszolgáltatási eljárásban törvényesen eljáró személyek elítélésével jogfosztás és jogtiprás történt, történelmi és jogi tények semmibevétele. Politikai indíttatású ítélet született, ami ellen határozottan tiltakozunk!

A Kollégium visszaállamosításának becstelen eljárása kétséget ébreszt bennünk a bírói döntés elfogulatlanságának, törvényességének és igazságosságának paradigmájával szemben, és azt üzeni, hogy a történelmi egyházak tulajdonjogilag hasonló helyzetben lévő javai nincsenek biztonságban. Mindaddig testvéregyházunk mellé állunk, ameddig igazságos és méltányos megoldás nem születik erre a helyzetre.

Éppen ezért egy emberként harcolunk a jogorzás, a csalárdság, a hazugság és a bűn ellen. Az erdélyi magyar történelmi egyházakkal való közös fellépésünkkel nem csak együttérzésünket és tiltakozásunkat fejezzük ki, hanem azt is, hogy nem a félelemnek, hanem az erőnek, az igazságnak és a szeretetnek gyermekei vagyunk. Ezért nem hagyjuk szó nélkül, és nem nézzük tehetetlenül a jövő generációk örökségének elrablását, amely csorbát ejt gyermekeink és nemzetünk jövőjének biztonságán.

 

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Vezetősége.