Lelkészértekezlet Vajnafalván

Utolsó negyedévi lelkészértekezletét tartotta meg nemrég a Kézdi-Orbai Egyházmegye Lelkészértekezlete . Az eseménynek a Kovászna-Vajnafalvi Egyházközség adott otthont.

Lelkészértekezlet Vajnafalván

Igét hirdetett Orbán Lajos helyi lelkipásztor, aki az I. Timót. 3,13 igevers alapján a szolgálatról, annak eredményességéről és gyümölcseiről beszélt. „ A szolgálat akkor állja meg a helyét, ha gyümölcsöző, életerős közösség alakul ki szolgálatunk nyomán”-mondta az igehirdető.

Istentisztelet után a meghívott előadókat: Ruszka Sándor kézdivásárhelyi iskolalelkészt és Gyenge János előadótanácsost hallgathatták meg a jelenlevők.

Lelkészértekezlet Vajnafalván

Ruszka Sándor előadása „ Csak azt nem tudom, ki vagyok”, az önismeret szükségességéről szólt, érdekes, gondolatébresztő kérdéseket vetve fel az individualizált társadalomról, az emberi lehetőségekről és határokról, viselkedésünk mozgatórugóiról és nem utolsósorban arról, hogy hogy is lát bennünket Isten?

Gyenge János előadótanácsos Közigazgatási és személyzeti kérdések cím alatt a II. Tim. 1,14. – el vezette be előadását, amiben szó volt a lelkipásztori szolgálatról, annak hitelességéről, a tekintélyről, a lelkész kötelezettségeiről. Adminisztratív kérdések is szóba kerültek, mint a lelkész javadalmazása, a kongruák elosztása, az egyházfenntartói járulék meghatározása gyülekezeteinkben. Az együttlétet közös ebéd zárta.

 

Gáspár Erika