Felhívás egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatására

Az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság célja az egyházak közösségépítő tevékenységének támogatása. Az Államtitkárság ennek érdekében felhívást tesz közzé a 2015. költségvetési év során megvalósuló közösségi célú programok és az ezt közvetve szolgáló beruházások támogatására, valamint az egyházi épített örökség védelmére és egyéb beruházásokra.

Egyedi támogatási kérelem nyújtható be hazai és határon túli közösségi célú helyiségekben megvalósuló egyházi hitéleti és közösségi programokra, rendezvényekre. Támogathatók továbbá a határon túli és ott a magyarság megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenységei, valamint a nemzeti kulturális örökség részét képező kárpát-medencei egyházi épületekkel kapcsolatos beruházások és felújítások.

A támogatási kérelem elektronikus feltöltésének, valamint a nyilatkozat postára adásának határideje: 2015. január 7., 24:00.

Részletes tájékoztatás az alábbi linken érhető el: 

http://www.kormany.hu/download/c/20/30000/Egyh%C3%A1zi%20p%C3%A1ly%C3%A1zat.pdf#!DocumentBrowse

(Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)