Egyházzene – A zenei nevelés tükrében

2014. november 12-én egyházzenei konferenciát tartottak a Babes-Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karán. A résztvevő kántorok, lelkipásztorok, egyházzenészek, diákok, érdeklődők Berkesi Sándor Liszt díjas karnagy, dr. Székely Árpád, dr. Gorbai Gabriella, és dr. Péter Éva előadását hallgathatták.

Egyházzene - A zenei nevelés tükrében

A konferencia témája a zenei nevelés kérdése volt. Az előadók vázolták, hogy a különböző korosztályok egyházzenei oktatásában melyek azok a szövegi, dallami, ritmikai kritériumok, amelyeknek meg kell hogy feleljen a tanítás anyagát képező gyülekezeti ének, gyermekének, kánon, kórusmű, zenemű. Az elméleti alapozást jó és rossz példák bemutatása, elemzése, éneklése követte. Az esti órákban karvezetői műhelymunkára hívták a résztvevőket. Kodály Zoltán Norvég leányok és Bárdos Lajos Jeremiás próféta könyörgése című kórusművek vezénylési és előadási problémáira hívta fel a figyelmet az előadó, Berkesi Sándor. A művek közös éneklése igazi élmény volt a résztvevők számára.

A zenepedagógia szak által szervezett esemény értékes színfoltja volt dr. Angi István:  A harmónia marad című könyvének bemutatása. A könyv zeneesztétikai tanulmányokat tartalmaz többek között a genfi zsoltárokról. A művet dr. Fodor Attila ismertette.

Péter Éva egyházzenei előadó