Dupla Káté Kolozsváron

Dupla Káté címmel konfirmandusok találkozójára került sor 2014. november 15-én, a Kolozsvár-Törökvágási Református Egyházközségben.

Dupla Káté Kolozsváron

A konfirmandusok első találkozójára 2013. őszén a Hidelvei Református Egyhűzközség templomában került sor. A találkozó sikerén felbuzdulva a fiatalok kérték, hogy több ilyen találkozót is szervezzenek. Ennek az igénynek tett eleget az idei, novemberi alkalom. A találkozóra 7 városi és 8 vidéki gyülekezetből 114 fiatal és 13 vezető érkezett.

A találkozót Bibza Gábor, a Kolozsvári Református Egyházmegye esperesének áhítata nyitotta meg, majd Lengyelné Püsök Sarolta tartott előadást “Miért érdemes tanítani, és hogyan kell tanulni a Heidelbergi Kátét” címmel.

Dupla Káté Kolozsváron

Az előadást követően énektanulás és közös éneklés következett a Törökvágási ifjúsági zenekar vezetésével, majd az előadáson elhangzottakat beszélték meg kiscsoportokban. A csoportok beszámolóiból kiderült, hogy miként gondolkodnak a fiatalok a Heidelbergi Káté megtanulásáról és annak a megértéséről. A különböző hitvallási fogalmak megértésének és elsajátításának nehézségei ellenére az ifjak fontosnak tartották a hitvallásaink pontos ismeretét. A beszámolóból kiderült, hogy a konfirmandusok továbbra is fontosnak tartják az ilyen jellegű találkozókat.

A Dupla Káté áhítattal zárult, amelyen Farkas László Kolozsvár Irisz-telepi lelkipásztor, egyházmegyei katekétikai előadó szolgált.

 

Szöveg: Farkas László lelkipásztor