Templomot avattak Újősben

A Dési Egyházmegyéhez tartozó Újős gyülekezetének a templomát avatták fel november 2-án vasárnap. A délben 12 órakor kezdődött istentiszteleten Kató Béla püspök Józs 20, 1-6 alapján hirdette Isten igéjét. Igehirdetést követően Bányai Csaba esperes köszöntötte a gyülekezetet és a megjelent vendégeket, majd Tárkányi István helybeli lelkipásztor a templomjavítási munkálatokról beszélt. Elmondta, hogy a gyülekezet önerőből újította meg kívül-belül a templomot, és hozzátette: az újősiek nem azért dolgoztak, hogy csupán gyönyörködjenek a templomban, hiszen a templomlátogatottság 50 százalék felett van.

Templomot avattak Újősben

A hálaadó istentiszteleten az önkormányzat részéről a polgármester diplomát nyújtott át Tárkányi Istvánnak, amely által a település a lelkipásztort tiszteletbeli polgárává nyilvánítja. Az ünnepségen a helybeli fiatalok zenés-verses műsorát követően Kató Béla püspök templomszentelési imádsága, valamint nemzeti imánk hangzott el. Ezt követően szeretetvendégségre került sor.

Templomot avattak Újősben

Fotó és szöveg: Somogyi Botond