Megalakult a Kolozsvári Egyházmegyei IKE

Az Erdélyi Református Egyházkerület 2014. július 10-én tartott Közgyűlése kimondta az Erdélyi Református Egyházkerület Ifjúsági Szövetségének (IKE) létrehozását. Az ifjúsági szövetség országos struktúráját az egyházmegyei szövetségek (egyházmegyei IKE) alkotják. Isten segedelmével, 2015 májusáig szeretnénk minden egyházmegyei IKE szövetséget létrehozni. Október 28-án került sor  a Kolozsvári Református Egyházmegyei Ifjúsági Szövetség Alakuló Közgyűlésére a Kolozsvár- Belvárosi Református Egyházközség alagsori termében.

Megalakult a Kolozsvári Egyházmegyei IKE

Az alkalmat Dr. Bibza Gábor esperes nyitotta meg áhítattal, elmondta a Mt 5,14 alapján, hogy ennek a belmissziós szövetségnek a munkája kell tükrözze Isten világosságát, ez egy hegyen épített város kell legyen, mely nem rejthető el. Tussay Szilárd IKE programkoordinátor és Márton Előd IKE utazó titkár ismertették az Ifjúsági Szövetség struktúráját és a közeljövőben sorra kerülő országos programokat. Batiz Zsolt a Kolozsvár – Belvárosi IKE tagja ismertette az utóbbi hét hónap programjait Kolozsvár szinten. A további tervekről Dr. Bibza Gábor esperes és Gede Csongor ifjúsági előadó beszélt.

Megalakult a Kolozsvári Egyházmegyei IKE

Az Alakuló Közgyűlés végére maradt a választás. 10 egyházközség képviseltette magát: Magyarfenes, Kolozsvár-Belváros, Kolozsvár-Alsóváros, Kolozsvár-Hídelve, Kolozsvár Újalsóváros, Kolozsvár Kerekdomb, Kolozsvár Bulgária-telep, Kolozsvár-Tóvidék, Kolozsvár-Törökvágás, Kolozsmonostor. A képviselők négy tisztségre jelöltek és szavaztak: elnökre, alelnökre, titkárra és pénztárosra. Az elnökségnek hivatalból tagja az egyházmegyei ifjúsági előadó. A választások tükrözik, hogy kiknek szavaztak bizalmat a fiatalok az elkövetkezendő három évre. Az eredményhirdetés kiderítette, hogy milyen felállással indul a csapat: Batiz Zsolt elnök (Kolozsvár-Belváros), Pauletti Gloria alelnök (Kolozsvár-Alsóváros), Schuller Ingrid titkár (Kolozsvár Kerekdomb), Kis Tímea Melinda pénztáros (Kolozsvár Újalsóváros) és Gede Csongor ifjúsági előadó. Kívánjuk Isten áldását szolgálatukra!