Választási felhívás

 Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. (I. Jn. 5:4)

 

Felhívás

Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeteihez

a 2014. november 2-i államelnök-választással kapcsolatban

 

A következő vasárnapon sorra kerülő államfőválasztás küszöbén, szeretettel emlékeztetem az Erdélyi Református Egyházkerület lelkipásztorait, presbitereit és gyülekezeteinek hívő népét, hogy a szavazati jog drága áron megszerzett kiváltságunk, annak gyakorlása pedig, becsületbeli kötelességünk. Olyan politikai eszköz, amellyel egyházunkhoz és népünkhöz való felelősségteljes tartozásunkat kifejezésre juttathatjuk. 

Magyar közösségünk számára kiemelkedően fontos ősei földjén való letagadhatatlan jelenlétének szavazatai számában megmutatkozó bizonyossága, ezért a fenti jánosi ige reménységkeltő üzenete által bátorítom és kérem egyházkerületünk lelkipásztorait, presbitereit, és gyülekezeti tagjait, hogy november 2-án tekintsék kötelezőnek a választásokon való megjelenést, erre másokat is buzdítsanak, szavazatuk leadásában pedig imádságos szívvel bízzák magukat Urunk útmutatására.  

Abban a hitben, hogy egyházunk minden tagja megérti az ügy jelentőségét és a vasárnapi istentiszteletet követően megjelenik a lakhelye alapján számára kijelölt szavazási irodában, életükre és a közösségért tett szolgálatukra Isten áldását kérem.

 

Kolozsvár, 2014 október 28.

 

Testvéri szeretettel,

Kató Béla

püspök