Ideje felnőni!? – 20+ Konferencia Brassóban

Idén immár 9. alkalommal szervezték meg a Húszplusz névre hallgató ifjúsági konferenciát. A Kolozsváron oly kedvelt konferencia szervezését idén először a brassói fiatalokra bízták, akik meghálálták a bizalmat, és egy fergeteges előadássorozattal tűzdelt hétvégével kápráztatták el a jelenlevőket. Az idei konferencia, amelyet október 17-19 között szerveztek meg a brassói Reménység Háza református keresztyén központban, az ”Ideje felnőni!” címet kapta, és az Istenhez és családhoz való felnövés témáit boncolgatta.

Ideje felnőni!? - 20+ Konferencia Brassóban

A konferenciára érkezett mintegy hatvan résztvevő már az első napon elindulhatott a munkahelyen való felnőttévállás útján. Ifj. Csomós József a Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági referense, Ideje felnőni a hivatásomhoz címmel tartott előadást, amelyben arról beszélt, hogy hogyan lehetünk hiteles keresztyének a munkahelyünkön, és hogy hogyan jövünk rá, hogy az, amit csinálunk a hivatásunk-e? Az első napot játékkal zárták a résztvevők, amely meglapozta a konferencia további jó hangulatát. 

Ideje felnőni!? - 20+ Konferencia Brassóban

A második nap zenés áhítattal indult. Fellépett a KantoRock együttes, amely éneklésével az egész konferencia során segített az előadásokra és áhítatokra való könnyebb ráhangolódásra. Az éneklést, áhítat követte, Kassai Géza, a Brassói Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora, a tékozló fiú történetével készítette fel a fiatalokat a szombati előadásokra. 

Ideje felnőni!? - 20+ Konferencia Brassóban

Az első előadást Püski Dániel debreceni egyetemi ifjúsági lelkész tartotta, és útmutatást próbált nyújtani abban, hogy a miként lehetne felnőni úgy a családalapításhoz, hogy majd a házasságban is Isten legyen a meghatározó tényező. Megosztotta személyes tapasztalatait a fiatalokkal, és próbálta tanácsokkal ellátni a jelenlevőket, hogy mit tehetnek annak érdekében, hogy mind az élettársukkal, mind Istennel harmonikus kapcsolatot alakítsanak ki. Az előadást követően pedig a résztvevők csoportos beszélgetéseken oszthatták meg véleményüket a felnövéssel kapcsolatosan. 

Ideje felnőni!? - 20+ Konferencia Brassóban

A beszélgetések után, interaktív városnézésben, bibliodrámában vagy sporttevékenységekben vehettek részt az aktív kikapcsolódásra vágyó konferenciázók. A legnagyobb sikernek az interaktív városnézés örvendett, amelyben, a fiatalokat csoportokra osztva, különböző biblia történetek alapján mutatták be a Brassó városát. A könnyed sétálásnak ígérkező városnézés alaposan próbára tette a résztvevőket, és a különböző bibliai jelenetek helyett mindenki egy bizonyos történet szemszögéből látta a várost, ez pedig a Nóé bárkája volt. Ugyanis még brassói szemmel nézve is jelentős mennyiségű csapadék szakadt a kirándulókra.

A vizes városnézést követően előbb Kovács Szabolcs másodéves teológus hallgató áhítatát hallgatták meg  a jelenlevők, majd ismét Püski Dániel ifjúsági lelkész tartott előadást, amelyben az egyházhoz való felnövés gondolatát boncolgatta. A debreceni lelkész szót ejtett arról is, hogy  bizonyos esetekben az egyháznak kellene felnőnie a modern társadalom által támasztott követelményeknek. 

Ideje felnőni!? - 20+ Konferencia Brassóban

A nap záróköveként Márton Előd lelkipásztor, az IKE utazótitkára, és ifj. Csomós József Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági referense tartott rekeszizmokat próbára tevő Stand Up Comedy előadást.

Ideje felnőni!? - 20+ Konferencia Brassóban 

A konferenciát vasárnap a brassói Belvárosi Templomban tartott Istentisztelettel zárták, amelyen fj. Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület ifjúsági referense hirdette az igét. Az igehirdetés témája a Krisztushoz való felnövés volt. 

Ideje felnőni!? - 20+ Konferencia Brassóban

Szöveg: Szegedi Csaba