Alvég ünnepe

A Benke János aldobolyi református lelkipásztor távozása után megüresedett lelkészi állásba Vinczi Botond László volt kézdimárkosfalvi lelkészt iktatta be a vasárnapi ünnepi istentiszteleten Incze Zsolt, a Sepsi Refor­mátus Egyházmegye esperese. A hívek népes tömege megtöltötte a tágas templomot.

Alvég ünnepe

Az esperes Pál apostol Thessalonikabeliekhez írt levelének intelmeit (5:9-15) választotta beszéde alapjául, hálaadással vezette be igehirdetését, és kifejezte örömét, hogy az alvégi Aldoboly gyülekezete nem marad lelkipásztor nélkül. – Öröm számomra – mondta –, hogy egyeztetni lehet a gyülekezet és az új lelkész óhajait-elvárásait – majd kijelentette, hogy erre a nagy egyeztetésre éppen Pál apostol intelmei-ajánlásai adják meg, hétköznapi szóval élve, a receptet. Közösségben élni és megtalálni magunkat a gyülekezetben a lehető legnagyobb feladat és óhaj – hangsúlyozta az esperes. Aldobolyban fontos, hogy egymás iránt ne viseltessünk haraggal, talán tompítani lehet a székely virtusra vonatkozó kijelentést, hogy a székely ember meg tud bocsátani, de feledni nem! – mondotta.