Kárpát-medencei Teológustalálkozó Válaszúton

Az egyház jövőképéről, a lelkipásztorok házasságáról, kellemes és kellemetlen élményekről, a női lelkészségről, egyházfegyelemről beszélt Válaszúton, október 17-én, a Kárpát-medencei Teológustalálkozón Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. A fórumbeszélgetésen a diákok kérdéseire válaszolt a püspök. 

Kárpát-medencei Teológustalálkozó Válaszúton

Ha nem születnek gyermekek, akkor hiába minden terv, utalt a püspök a demográfiai csökkenésre. “Ti, a teológusok alakítjátok a jövőben az egyház belső és külső életét. A jövőt csak akkor tudjuk megváltoztatni, ha életünket a két nagy parancsolat szerint éljük: szeresd Istenedet és szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Az egyház jövője az Úr kezében van, de a jövőt annak fényében is látni kell, hogy mi hogyan viszonyulunk ehhez a két parancsolathoz. A kisebb gyülekezetekben is ennek a két parancsolatnak a fényében kell a szolgálatot vállalni. Ha valaki tényleg elkötelezett, akkor egy kétszáz fős gyülekezetben is ugyanolyan teljes értékű életet tud élni, mint egy ötezres lélekszámú közösségben.” – mondta a püspök. 

Kárpát-medencei Teológustalálkozó Válaszúton

Kató Béla szerint nem csak a csökkenést kell nézni, hanem arra kell figyelni, hogy azokat, akik Isten ránk bízott abban a gyülekezetben, megtartsuk, foglalkozzunk velük. A két nagy parancsolatra kell azt a 3-4 fiatalt is ránevelni, ha ez megtörténik, akkor az egyház megmarad. Ennek a rend fiatalnak a kezében van, hogy olyan életformát tanítsanak, amely hiteles, és ez a hitelesség bírhat másokat is arra, hogy változtassanak az életformájukon, gondolkodásukon. A püspök szerint a számok tükrében meg lehet határozni, hogy mikor kell egy templom kapuit bezárni, azonban kis gyülekezetekben is lehet fejlődést elérni, ha a lelkipásztor úgy foglalkozik a rábízottakkal.  

“Azt hiszem, hogy a világ legszebb hivatását választottátok. Ha valaki tényleg szereti a felebarátját, akkor ebben a szakmában lehet embertársainkért a legtöbbet tenni.”

Kárpát-medencei Teológustalálkozó Válaszúton

A teológusok arra is kíváncsiak voltak, hogy melyek a püspök legszebb és legkeserűbb tapasztalatai. Kató Béla szerint az egyik legkeserűbb tapasztalata, hogy nagyon sok lelkipásztornak tönkremegy a házassága, ezért le akar ülni majd a teológusokkal beszélgetni arról, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni a párválasztásnál, hiszen a lelkipásztor munkájában legalább annyira fontos a párja is, aki a szolgálatban kiegészítheti, megtöbbszörözheti azt.  

“Nincs egy olyan esemény, amit a legnagyobb örömként tudnék meghatározni. A keserűségek mellett meghatározó az a sok találkozás, amit a gyülekezetekben élek át. Örömteli az a felismerés, hogy bármilyen kicsi gyülekezettel találkozzak, mindig van bennük reménység. Egy kicsi közösség is meg tudja szervezni magát úgy, hogy öröm közöttük lenni.”

Kárpát-medencei Teológustalálkozó Válaszúton

A püspök elmondta, a legtöbb energiája arra megy rá, hogy a fiatalokkal találkozzon, mert csak bennük van a jövő.

A diákok az egyházfegyelem problematikájára is rákérdeztek. Kató Béla szerint az egyházban a Szentlélek vezetése a legfontosabb, de gyakran nem hagyjuk, hogy Ő vezessen. A Káosz elkerülése végett az ember alacsonyabb törvénykezései formákat hozott létre. A szankciók azért vannak, mert az adott közösség úgy gondolja, hogy a lelkipásztor nem a közösség szabályai szerint cselekedett. A püspök elmondta azt is, hogy jelen pillanatban ezek a szankciók csak a lelkipásztorokra érvényesek, és ez egy probléma is, de a közösségekhez nem lehet hozzányúlni, hiszen a közösség értékrendje gyakran eltér arról, amit az egyház képvisel, sokkal toleránsabbak egymással szemben, mint a lelkipásztorral. 

Kárpát-medencei Teológustalálkozó Válaszúton

A beszélgetés során előkerült a női lelkipásztorok problematikája is, a püspök szerint a legnagyobb baj nem a nők képességeivel van, hanem azzal, hogy a férjük miatt gyakran nem élnek a gyülekezetben, emiatt gyakran nem is választják meg őket egy-egy gyülekezetbe, még ha tudásban és emberségben felül is múlják férfi kollégáikat. Szintén téma volt az egyneműek házassága, Kató Béla erről azt mondta, hogy lehet, hogy a világ értékrendje változik, azonban Erdélyben ez egyelőre nem téma, az ortodox egyháznak nagy beleszólása van ezekbe a kérdésekbe, és nem látja valószínűnek, hogy ez a kérdés ténylegesen terítékre kerülne a következő években. 

A diákok rákérdeztek arra is, hogy miért nem folytat a Romániai Református Egyház missziót a más anyanyelvűek között. A püspök elmondta, hogy ennek politikai következményei is lehetnek. Annak nincs akadálya, hogy létrehozzák a román református egyházat, azonban nem látná egészségesnek azt, hogy a kisebbségi, magyar anyanyelvű református egyház kezdje azt ortodox románokat elszívni. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nekünk Istentől kapott nemzeti öntudatunk van, amelyet tovább kell adnunk, ezt pedig a román anyanyelvűek felé már nem tudnánk hitelesen képviselni. 

 

Fotó és szöveg: Kiss Gábor