360 éves az Erdővidéki Református Egyházmegye

Tartalmas és kellemes együttlét jellemezte az elmúlt héten lezajlott erdővidéki református gyülekezetek ünnepét, melyet az egyházmegye 360 éves fennállása és a Kálvin-évek lezárása alkalmából szerveztek. Hétfőn Erdőfülében presbiteri, csütörtökön pedig nőszövetségi konferenciát tartottak, szombaton, Baróton zajlott a záró esemény.

Az Erdővidéki Református Egyházmegye ugyan 360 éve, 1654-ben jött létre Benkő József Filius Posthumus című egyháztörténeti leírása szerint, 1954-ben, a megye 300. évfordulóján az új állami területi rendezések következtében a Sepsi Református Egyházmegyéhez csatolták, és csak az 1989-es rendszerváltást követően alakult újra.

360 éves az Erdővidéki Református Egyházmegye

Hétfőn Erdőfülében több mint 100 presbiter vett részt a számukra megtartott konferenciát, melyen Kolumbán Vilmos teológiai professzor a presbitérium kialakulásáról és történetéről beszélt, hangsúlyt fektetve a Kálvin János idejére. A reformátor híres volt szigorúságáról, ennél fogva igen komolyan tartották be abban a korszakban az egyházi törvényeket, ahol a presbiteri szolgálatnak igen jelentős szerepe volt, ez mára enyhülőben van, de most is meghatározó szerepe van az elkötelezett világi vezetőknek az egyház életében – emelte ki a professzor.

Csütörtökön Középajtára a nőszövetségek tagjait várták, akik több mint 140-en jöttek el az egyházmegye minden gyülekezetéből. Az ünnepi istentiszteleten Berszán István helybéli lelkész, az egyházmegye esperese szolgált, melyet előadások és úrvacsora követett. A lelkész prédikációjában a hétköznapokról beszélt, amikor belefásulunk a szürkeségbe, hangsúlyozva, hogy törekedjünk a tartalmas, tiszta lelkiismeretű életre, hiszen minden nap egy ajándék, amelyet istentől kapunk. 

360 éves az Erdővidéki Református Egyházmegye

A konferencia vendége volt Baczoni Szilárdka volt kisbaconi lelkipásztor is, aki az 1990-es évek nőszövetségeinek újraalakításáról beszélt. Az elfogult hangvételű előadásában „meseország asszonyainak” nevezte a megjelenteket, és örömmel vette tudomásul, hogy a húsz évvel ezelőtt elkezdett munka nem volt hiábavaló, az általa vezetett nőszövetségi Historia Domust pedig átadta Farkas Erzsébet jelenlegi elnöknőnek. A meghívott előadó Bernád Ilona bába, népi gyógyász, szakíró volt, aki munkásságáról, gyógynövényekről és a népi immunerősítésről beszélt. A nőszövetségi vándorzászlót egy évig a középajtai gyülekezet őrzi, jövőben pedig Bibarcfalván szervezik meg a konferenciát. A közös együttlétet ebéd, és a helybéli gyerekek néptáncos műsora zárta.

Szombaton a baróti református templomban zajlott az ünnepség, amelyen ft. Kántor Csaba püspökhelyettes hirdetett igét, elmondva: „a hit megtartó ereje hordozta ezt az egyházmegyét nemzedékről nemzedékre, és ez a hit által élünk ma is, így lehetünk a református anyaszentegyháznak tagjai”.

360 éves az Erdővidéki Református Egyházmegye

Berszán István erdővidéki református esperes köszöntőjében kifejtette: „a kálvini örökségnek ma is aktualitása van, ezt nekünk kell továbbvinni, ebből a mostani világból sem hiányozhat a szív és értelem páratlan egyensúlya, az élet értelmét kereső, szenvedélyes, de mindig józan református gondolkodás”.

360 éves az Erdővidéki Református Egyházmegye

A számos falunappal és egyéb programokkal telített erdővidéki hétvége folyományaként a vártnál kevesebb résztvevőről szólva Bíró Béla Dávid egyházmegyei főgondnok úgy fogalmazott: „ünnepi beszédemet nem tudom felolvasni, hiszen amit írtam, azt egy ünneplő gyülekezetnek, és egy tele templomnak fogalmaztam meg, így nem tehetem meg, hogy árvízről beszéljek ott, ahol szárazság van”. 

360 éves az Erdővidéki Református Egyházmegye

A több mint 100 jelenlévő azért tartalmas előadást hallhatott dr. Buzogány Dezső teológiai professzortól, aki 2014-ben fejezte be Kálvin János legfőbb műve, az Institutio újboli magyarra fordítását, Szegedi László generális direktor pedig a kálvini idők hétköznapjairól szólt, melyet kiállítás formájában is megjelenített, dr. Darkó Jenő budapesti történész, Benkő József polihisztor egyenes ági leszármazottja pedig a tudós által írt Filius Posthumus című munka megalakulásáról, körülményeiről beszélt. Az ünnepségen Moroianu Anna szavalata is elhangzott, valamint fellépett a baróti Zathureczky Gyula református kórus.

360 éves az Erdővidéki Református Egyházmegye