Presbiteri konferencia Székelyudvarhelyen

Zsúfolásig megtelt a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal Szent István terme az egyházmegyei presbiteri konferencián, még a karzaton sem lehetett üres helyeket találni. Pitó Zsolt egyházmegyei missziói előadó köszöntötte a több mint kétszáz presbitert, lelkipásztort és érdeklődőt.

Presbiteri konferencia Székelyudvarhelyen

Dr. Buzogány Dezső egyháztörténész, teológiai professzor Kálvin Jánosról tartott előadást. Bevezetőjében a nagy reformátor életének és munkájának néhány főbb állomását ismertette, ezt követően kitért az Institúció ismertetésére és a reformátor magyar kapcsolataira is. Előadása második felében a kálvini szolgálat négy területét foglalta össze. Ez az egyházban meghonosodott négy terület a lelkészi, oktatói, presbiteri és a diakóniai szolgálat. Kiemelte, a presbiterek minden esetben szolgatársai kell legyenek a lelkipásztoroknak, együtt kell szolgálniuk Istennek ügyét.

Presbiteri konferencia Székelyudvarhelyen

A presbiteri tisztséget Kálvinnak köszönhetjük – hívta fel a figyelmet a professzor. A genfi (kálvini) presbitérium klasszikus feladata a gyülekezet fegyelmezése volt, mely Genf demokratikus városszerkezetéből fakad, ez a magyar nyelvterületre nem kerülhetett át, hiszen a társadalmi berendezkedés ezt nem tette lehetővé. Nálunk a presbiteri szolgálat fő feladata az volt, hogy az egyház vagyonára vigyáztak. A reformátor gazdasági és anyagi tanításai nyomán terjedt el az a fajta gazdasági személetmód, melyet egyesek a modern kapitalizmus alapjának tekintenek. Kálvin öröksége számunkra az egyház szervezésének formájában, és a – fentebb említett – négy szolgálat területén érhető tetten – zárta rövid előadását a professzor. Ezt követően Kálvin életével és munkásságával kapcsolatban a résztvevők kérdéseket intéztek az előadóhoz.

Presbiteri konferencia Székelyudvarhelyen