Kálvin nőügyei a Kálvin Napon

Több mint 60 fiatal vett részt a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye által szervezett Kálvin Napon. A megnyitó ünnepi istentisztelet után a fiatalok a Bocskai házban gyűltek össze. A Székelyudvarhelyen és környékén szolgáló fiatal lelkipásztorok vezetésével énekeltek, majd Moldovan Radu felsőboldogfalvi lelkipásztor tartott előadást Kálvin és a nők címmel.

Kálvin nőügyei a Kálvin Napon

Kántor Csaba esperes köszöntőjében a hit örökségéről beszélt. “Nem csak vagyonban, földekben mérhető örökségünk van, hanem lelki kincseink is vannak. Sokkal gazdagabb lehet egy ifjú, ha benne van a hit öröksége, ha benne van a szeretet, és mindaz, amit Istentől tanult. Ezt az örökséget át kell adnunk majd az utánunk következőknek, hogy egyre többen legyünk Krisztusban, hitben gazdagabbak.” – mondta Kántor Csaba.

Kálvin nőügyei a Kálvin Napon

Moldovan Radu röviden vázolta Kálvin János életét, munkásságát, majd rátért Kálvin “nőügyeire”. A reformátor 30 éves volt, amikor eszébe jutott, hogy meg kéne nősüljön, asszonyra van szüksége, hogy teljes életet tudjon élni. Ebben az időszakban fogalmazta meg, hogy milyen kell legyen a nő. Kálvin nőügyeiről nagyrészt a levelezéseiből tudunk, kalandosan nősült meg, és az is biztos, hogy a kor szokásai szerint, nem is szerelemből vette el Idelette de Bure-t 1540-ben. Kálvin családot is szeretett volna, azonban a gyerekei halva születtek, ennek ellenére a reformátor, a Szentírás elveire alapozva becsülte, tisztelte, gondviselője volt a feleségének. A felesége pedig, szintén a Szentírás elveire alapozva, Kálvinnak segítőtársa volt.

Kálvin nőügyei a Kálvin NaponKálvin nőügyei a Kálvin Napon