Kálvin Nap Székelyudvarhelyen – Hitből születnek a csodák

Közel ezer ember részvételével kezdődött el szombat délelőtt Székelyudvarhely központjában a Kálvin napot megnyitó Istentisztelet, melyen Szatmári Szilárd főjegyző végzett liturgiai szolgálatot, majd nt. Kántor Csaba püspökhelyettes hirdetett igét.

Kálvin Nap Székelyudvarhelyen - Hitből születnek a csodák

„Isten az igéjében azt a csodálatos felsorolást állítja elénk, amelyben az előttünk állók hitét láthatjuk és mindazt, amit ők a hitnek erejéből tettek: országokat tudtak meghódítani, vadállatokat legyőzni puszta kézzel. Mai szemmel elképzelhetetlenek számunkra ezek a tettek, és úgy gondoljuk, ha ma is történnének kézzel fogható csodák, talán könnyebb volna hinni és ebből a hitből élni. Ma is vannak azonban csodák, csak nem látjuk őket, talán megvakultak hiú szemeink és képtelenek vagyunk látni a kegyelem áldását életünkben. Nem a nagy, kimagasló tetteket, amelyet hit által véghezvihetünk, hanem Isten kegyelmes életének csendes csodáit” – figyelmeztetett prédikációjában nt. Kántor Csaba.

Kálvin Nap Székelyudvarhelyen - Hitből születnek a csodák

A püspökhelyettes hangsúlyozta: nem a csoda szüli a hitet, hanem a hit szüli a csodákat és a hit szemével látjuk meg Isten kegyelmének apró tetteit életünkben. „Isten szól ma is mindannyiunkhoz, hogy vigyük magunkkal az ő igéjének áldott üzenetét, és általa a hitnek erejét. Ezért láttuk fontosnak a mai napon, hogy hiterősítő alkalmat kínáljunk mindazoknak, akik úgy érezzük, hogy talán hitemben magamra maradtam egy apró kis szórványvidéken, vagy az én hitem és annak ereje mennyire képtelen ellenállni annak a nagy sodrásnak, amely végigseper életünkben.”

Kálvin Nap Székelyudvarhelyen - Hitből születnek a csodák

Az igehirdetést követően Kovács Tibor egyházmegyei főgondnok köszöntötte az egyházi és világi elöljárókat és az egybegyűlteket, majd dr. Bekő István lelkipásztor üdvözlőbeszéde következett. A lelkipásztor elmondta, a Kálvin-évek lezárásaként gyűlt ma össze Hargita megye reformátusságának képviselete, hogy a tiszta, az evangélium alapján reformált hitről vallást tegyen. „Célunk az volt, hogy ne zártkörű, ne épületfalak közé beszorított találkozó jöjjön létre, hanem egy egésznapos alkalom, egy nyitott Istentisztelet, amelyen részt vehetnek reformátusok, és mindazok, akik a jelen kor hitegetéseinek útvesztői között hallani akarják a határozott üzenetet, a tiszta igehirdetést a Biblia alapján. Hisszük és valljuk, hogy ez az út, az igazság és az élet a 21. században is, nem csak erdélyi népünknek, hanem az egész világnak” – emelte ki a lelkipásztor.

Kálvin Nap Székelyudvarhelyen - Hitből születnek a csodák

Nt. Szegedi László generális direktor az egyházkerület vezetőségének üzenetét tolmácsolta, és arra hívta fel a figyelmet, hogy Kálvin János tanítása alapján feltekintünk egyre magasabban és újból visszatérünk a kegyelem ama forrásához, amely a Szentírásban gyökerezik és elvezet minket a kegyelmes Istenhez. „Ma állítsátok át órátokat a kálvini időkre, próbáljatok úgy gondolkodni, mint Kálvin János, és próbáljatok odafigyelni életetekben arra, ami igazán fontos: maga, a hit” – mondta el nt. Szegedi László.

Kálvin Nap Székelyudvarhelyen - Hitből születnek a csodák

 

A képgaléria ITT tekinthető meg. 

 

Berszán Réka