Időseinkről időseinkért

Ebben az esztendőben Kálnokon zajlott a Sepsi Református Egyházmegye éves nőszövetségi konfe­renciája, amelyre egyházmegyénk tizennyolc, valamint Barcaság hét gyülekezetéből is érkeztek nőtestvérek és nőszövetségi képviselők. A sepsiszentgyörgyi négy református gyülekezet tagjai és jómagam Román Edit vártemplomi nőszövetségi elnök vezetésével ötvenszemélyes autóbusszal érkeztünk a helyszínre.

Időseinkről időseinkért

Az egy­kori parókia udvarára be­lépve Tóth Anna kálnoki lel­kipásztor, a Sepsi Refor­má­tus Nőszövetség elnöke köszöntött. A helyi asszonyok friss kaláccsal és ásvány­vízzel kínáltak, az IKE fiataljai székely ruhába öltözve fogadtak. A konferencia kezdetén a zsúfolásig megtelt műemlék templomban Egyed Júlia, a Református Kollé­gium iskolalelkésze Pál apostol korinthoszbeliekhez intézett második levele negyedik részének 15-től 18-ig terjedő verseire építette fel prédikációját, amelyben arra tanított, hogyan fogadjuk el hittel és alázattal az öregedés folyamatát.

 

A cikk folytatása a Háromszék napilap oldalán olvasható.