Kálvin nap Székelyudvarhelyen

Kálvin nap Székelyudvarhelyen

Kedves Testvéreink!

2009-ben ünnepeltük nagy reformátorunk, Kálvin János születésének 500. évfordulóját. A 2014-ig eltelt időszak Kálvin Évek néven vált közismertté, amelyben kiemelten fontossá vált református önazonosságunk megvallása, az öntudatunkban való megerősödés valamint a közös szolgálat megélése. Folyamatosan átéltük a közösségi összetartozás áldásait, Isten kiáradó szeretetének gyümölcseit.

A Kálvin Évek záró rendezvényeként a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye újabb hiterősítő és hitvalló napra hívja az egyház tagjait.

Az egyházmegye Tanácsa és Elnöksége 2014. szeptember 20-án (szombaton) Kálvin Napot szervez Székelyudvarhelyen, amelyre szeretettel várjuk gyülekezeteink tagjait, különös tekintettel a presbitériumokat, nőszövetségeket, kórusokat, ifjúsági csoportokat, gyermekeket.

Lehetőséget szeretnénk biztosítani a különböző munkacsoportok és korosztályok találkozására, kézműveseink és értékeink megismerésére, valamint új munkaterületeink bemutatására. A munka- és korcsoportoknak konferenciákat szervezünk. A kézművesek, az alkotók, az intézmények és új egyházi munkaterületek standokon mutathatják be munkájukat.

Kívánjuk, hogy a Kálvin Nap szolgálja hitbeli növekedésünket, lelki gyarapodásunkat, reménységben való erősödésünket!

Egyedül Istené a Dicsőség!

 

Székelyudvarhely, 2014. szeptember hava

 

Kántor Csaba

esperes – püspökhelyettes