Ifjúságod miatt ne vessenek meg – ifjúsági nap Gyulakután

Ifjúsági nappal folytatódott szeptember 13-án a Küküllői Református Egyházmegye Missziós Hete Gyulakután. A szombati napot Márton Előd áhítatával kezdték meg. Az IKE utazótitkára arról beszélt, hogy ne hagyják a fiatalok, hogy a koruk miatt lenézzék, megvessék őket. Pál apostol, a Timóteushoz írott levélben nem a gyülekezetet szólítja meg, hanem arra kér, hogy mi hallgattassuk el a bírálókat az életmódunkkal: beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tisztaságban kell ehhez példának lenni. A fiatalok általában példát keresnek, nem mutatni akarnak, mondta a lelkipásztor, és ha nincs a környezetükben olyan, aki példa lehet számukra, akkor fellapozhatják a Bibliát, ahol a hit hőseiről is olvashatnak, azonban követniük a hit fejedelmét, Jézust kell. Ha mindezeket teljesíteni is tudjuk, akkor igazán boldogok lehetünk, hiszen ez az életünk küldetése. 

Ifjúságod miatt ne vessenek meg - ifjúsági nap Gyulakután

Biró István, a Küküllői Református Egyházmegye esperese az Ésaiás könyve 40. fejezetének utolsó két versével köszöntötte a fiatalokat, majd kezdetüket vették az alternatív programok.