Presbitertalálkozó Vámosgálfalván

A Küküllői Református Egyházmegye missziós hetének, a Kálvin-napoknak második napján, szeptember 9-én Vámosgálfalva temploma adott otthont az egyházmegye minden tájáról összegyűlt presbitereknek.

Presbitertalálkozó Vámosgálfalván

A zsúfolásig megtelt templomban a helyi lelkipásztor, Szabó István János hirdette az igét a Máté 5,16 alapján. Dr. Buzogány Dezső egyháztörténész professzor előadást tartott Kálvinról és az Institutióról, Ősz Sándor Előd levéltáros pedig Kálvin erdélyi örökségéről beszélt. Az egybegyűlteket köszöntötte Bíró István esperes, Veress László egyházmegyei főgondnok, Pályi József az Egyházkerület presbiteri szövetségének elnöke és Nagy Zoltán az egyházmegyénk presbiteri szövetségének elnöke. A találkozó jó hangulatban telt, jó volt egymással találkozni, tapasztalatot cserélni. 350 ember élte át, milyen felemelő érzés, amikor együtt ünnepelünk. Ezért mondott Istennek és a vendégeinknek köszönetet beszédében Hídi Imre vámosgálfalvi gondnok.

Presbitertalálkozó Vámosgálfalván

A szeretetvendégségen a Magvető kórus énekelte a Székely asztali áldást, és vendégeink megtapasztalhatták a gálfalviak vendégszeretetét, az esperes urat idézve: „köszönjük, hogy az asszonytestvéreink nemcsak a szívüket és a lelküket, de a lényeget is belefőzték az ételbe!”

Örvendünk, hogy ez a missziós hét az egyházmegyében folytatódik az elkövetkező napokban, újabb helyszíneken újra együtt ünnepelhetjük azt, hogy összetartozunk.


Szabó István János lelkipásztor