A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Molnár Irmát

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Molnár Irma zsoboki lelkészasszonyt szeptember 6-án, az általa alapított Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola-központ fennállásának 20. évfordulóján tartott ünnepségen. A kitüntetést Barabás János Magyarország kolozsvári vezető konzulja adta át Simon Edina konzul kíséretében. Az elismerésben a lelkészasszony a kalotaszegi magyar közösség megmaradása, az oktatás és a gyerekgondozás, valamint a hitélet erősítése terén tett fáradozásáért részesült. 

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Molnár Irmát

Molnár Irma tiszteletesasszony könnyes szemmel köszönte meg a kitüntetést, Áder János köztársasági elnök és Barabás János konzul mellett Vincze Minya Istvánnak, aki őt javasolta erre. De ugyanakkor férjének is köszönetet mondott: tulajdonképpen minden, ami Zsobokon megszületett, valahol az ő fejéből pattant ki, az ő szívében született meg és a mai napig oszlopként áll mellettem – vallotta a tiszteletesasszony. Gyermekeinek hálás, amiért elfogadták, hogy édesanyaként nem mindig lehetett mellettük. A zsoboki gyülekezetnek megköszönte, hogy mindig barátként melléjük álltak, és gyakran tőlük jött a kérés, hogy történjen valami, majd együtt adtak hálát a csodákért. És nem utolsósorban hálát adott az Úristennek, akinek munkáját a felhangzott ének sorával foglalta össze: áldását mindenben érzem.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Molnár Irmát    

Az ünnepség istentisztelettel kezdődött, amelynek keretében Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke a 103. zsoltár 19-től 23-ig terjedő verseire irányította a figyelmet. „Ahol Istent áldó emberek vannak, megtapasztalják a sokszor váratlanul érkező isteni áldást” – mondta a püspök, aki Zsobokot említette példaként a zsoltár szavainak hitelesítésére. Az emberek reménysége Istenben kell hogy legyen, aki mozdul a rászoruló emberekért, Isten angyalai segítenek, akik itt, Zsobokon a gyülekezet tagjai, a presbiterek, a lelkipásztorok, akik segédkezet nyújtottak a kilátástalan helyzetben – folytatta a gondolatot a püspök. Ezek az angyalok, akikről Isten gondoskodik, ezt az intézményt fenn tudják tartani, amely biztos pont a szórványban az anyanyelv, a hit megtartásában – mondta Csűry István. Majd hálát adott Istennek a lelkészházaspárért, akiknek a befektetése a szeretet befektetése és Isten áldását kérte az egész közösségre.     

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Molnár Irmát

Vincze Minya István kalotaszegi református esperes így méltatta Molnár Irmát: „Ismerek olyan szolgatársakat, akiknek az életén, szolgálatán igenis érződik és látszik az, hogy mindig minden helyzetben a helyükön vannak, tudják, mit akarnak, mi célra teremtette őket Isten e világra.” Az ilyen lelkészek közé sorolta Molnár Irmát is az esperes, aki szerint nem a hősi halálhoz kell bátorság, hanem az áldozatkész élethez.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Molnár Irmát

A lelkészházaspár díszoklevelet adott át mindazoknak, akik segítették munkájukat az elmúlt két évtizedben. „Tudjuk, hogy ez a papír semmit nem ér – mondta Molnár János professzor – de ebben a semmiben benne van a mi szívünk.” 

Majd a gyermekotthon nagylelkű támogatói szóltak. Sitta von Eckardstein bárónő, aki a kezdetektől segítette a gyermekotthon létrehozását, köszönetet mondott, amiért volt bátorságuk arra, hogy ezt az otthont megálmodják és létrehozzák. Ez egy merész vállalkozás volt, amit tett követett: így épülhetett fel ez az intézmény. A bárónő a szimbolikus angyalrendet ajándékozta Molnár Irma lelkészasszonynak és Ruzsa Erzsébet gazdasági igazgatónak, akinek nyakába egy-egy medált akasztott, amelyet külön erre az alkalomra készítettek.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Molnár Irmát

Az ünnepség a Bethesda otthon lakóinak zenés műsorával zárult, az ebédet követően kulturális programok várták a vendégeket, amelyek vasárnap is folytatódtak.

 A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki Molnár Irmát

Szöveg és fotó: Mihály Noémi Katalin